12. 12. 2019  12:09 Otília
Akademický informační systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VALIAUGA, P. -- PAULEN, R. Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation: Influence of the Measurement. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 256--261. ISBN 978-1-7281-3758-2.

Originální název: Moving-horizon Guaranteed Parameter Estimation: Influence of the Measurement
Slovenský název:
Autor: Ing. Petra Valiauga (50%)
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (50%)
Pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Process control 2019
Podnázev:
Od strany: 256
Do strany: 261
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Petra Valiauga
Poslední změna: 20.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-3758-2.

Originální název: Process control 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (50%)
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (50%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-1-7281-3758-2
Nakladatel: IEEE
Místo vydání: Danvers
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 16.11.2019 22:21 (Import dat z knihovny)