15. 12. 2019  2:21 Ivica
Akademický informační systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VASIČKANINOVÁ, A. -- BAKOŠOVÁ, M. -- ORAVEC, J. -- MÉSZÁROS, A. Model Predictive Control of a Tubular Chemical Reactor. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 228--233. ISBN 978-1-7281-3758-2.

Originální název: Model Predictive Control of a Tubular Chemical Reactor
Slovenský název:
Autor: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD. (25%)
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (25%)
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD. (25%)
Dr.h.c. prof. Ing. Alajos Mészáros, PhD. (25%)
Pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikace: příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
Sborník: Process control 2019
Podnázev:
Od strany: 228
Do strany: 233
Počet stran: 6
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Poslední změna: 20.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process control 2019. Danvers: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-3758-2.

Originální název: Process control 2019
Anglický název:
Český název:
Editor: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (50%)
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (50%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-1-7281-3758-2
Nakladatel: IEEE
Místo vydání: Danvers
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 16.11.2019 22:21 (Import dat z knihovny)