29. 10. 2020  8:21 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VASIČKANINOVÁ, A. -- BAKOŠOVÁ, M. -- ORAVEC, J. -- MÉSZÁROS, A. Model Predictive Control of a Tubular Chemical Reactor. In FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019, s. 228--233. ISBN 978-1-7281-3758-2.

Originálny názov: Model Predictive Control of a Tubular Chemical Reactor
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Process Control 2019
Podnázov:
Od strany:
228
Do strany:
233
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
2019
 
Záznam vložil: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Posledná zmena:
20.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

FIKAR, M. -- KVASNICA, M. Process Control 2019. Danvers: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-3758-2.

Originálny názov:
Process Control 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-1-7281-3758-2
Vydavateľ: IEEE
Miesto vydania:
Danvers
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Posledná zmena:
22.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)