18. 10. 2019  8:07 Lukáš
Akademický informačný systém

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SU, J. -- ZHA, Y. -- WANG, K. -- VILLANUEVA, M E. -- PAULEN, R. -- HOUSKA, B. Interval Superposition Arithmetic for Guaranteed Parameter Estimation. In 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019, s. 574--579.

Originálny názov: Interval Superposition Arithmetic for Guaranteed Parameter Estimation
Slovenský názov:
Autor: Junyan Su (25%)
Yanlin Zha (15%)
Kai Wang (15%)
Mario E. Villanueva (15%)
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD. (10%)
Boris Houska (20%)
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS
Podnázov:
Od strany: 574
Do strany: 579
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS. Elsevier, 2019: 2019.

Originálny názov: 12th IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems including Biosystems DYCOPS
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania: Elsevier, 2019
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)