Jan 19, 2019   3:46 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Department of Mathematics (IIEAM FCFT) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 35

PublicationsType of resultYearDetails
Agregačné funkcie v teórii fuzzy množín: história a niektoré nedávne pokroky
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
Aggregation Functions in Fuzzy Set Theory: History and some Recent Advances. In Proceedings of the 2018 6th Iranian Joint Congress on Fuzzy and Intelligent System (CFIS 2018). Piscataway (USA): Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018, p. 94--97. ISBN 978-1-5386-2836-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Detekcia hrán založená na usporiadane monotónnych funkciách
Sesma-Sara, Mikel -- Bustince, Humberto -- Barrenechea, Edurne -- Lafuente, Julio -- Kolesárová, Anna -- Mesiar, Radko
Edge Detection Based on Ordered Directionally Monotone Functions. In Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017 - Volume 3. Cham (Switzerland): Springer, 2018, p. 301--307. ISBN 978-3-319-66827-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Duality v triede rozšírených booleovských funkcií
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Bustince, Humberto -- Fernandez, Javier
Dualities in the class of extended Boolean functions. Fuzzy Sets and Systems, 332. p. 78--92.
articles in magazines2018Details
Fission of time reversal & additivity. General quantum symmetry of open shell systems
Bučinský, Lukáš -- Gall, Marián -- Komorovsky, Stanislav -- Repisky, M.
Fission of time reversal & additivity. General quantum symmetry of open shell systems. In 7th JCS Symposium, May 21-24, 2018, Prague, Czech Republic. Czech Academy of Science: Prague, 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Fuzzy množiny typu 2
Takáč, Zdenko
Fuzzy množiny typu 2. Habilitation thesis. 2018. 248 p.
final thesis2018Details
Grid and symmetric graphs coloring
Bende, Tomáš -- Nehéz, Martin
Farbenie mriežkových a symetrických grafov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Characterization of k-Choquet integrals
Horanská, Ľubomíra -- Takáč, Zdenko
Characterization of k-Choquet integrals. In MESIAR, R. -- SAMINGER-PLATZ, S. -- STRUK, P. FSTA 2018: abstracts. Fourteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. January 28 - February 2, 2018, Liptovský Ján, Slovak Republic. 1st ed. Liptovský Mikuláš : Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2018, p. 49. ISBN 978-80-8040-560-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Characterization of k-Choquet Integrals
Horanská, Ľubomíra -- Takáč, Zdenko
Characterization of k-Choquet Integrals. In TORRA, V. Modeling Decisions for Artificial Intelligence: proceedings of the 15th International Conference, MDAI 2018. Mallorka, Spain, October 15-18, 2018. 1st ed. Cham (Switzerland) : Springer Nature, 2018, p. 64--76. ISBN 978-3-030-00201-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Intervalové entropie a p-entropie
Takáč, Zdenko -- Minárová, Mária -- De Miguel, Laura -- Fernandez, Javier -- Bustince, Humberto
Interval-valued entropies and p-entropies. In MESIAR, R. -- SAMINGER-PLATZ, S. -- STRUK, P. FSTA 2018: abstracts. Fourteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. January 28 - February 2, 2018, Liptovský Ján, Slovak Republic. 1st ed. Liptovský Mikuláš : Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2018, p. 97--98. ISBN 978-80-8040-560-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Intervalové fuzzy silné podmnožinové miery, intervalová a P-intervalová entropia
Takáč, Zdenko -- Minárová, Mária -- Montero, Javier -- Barrenechea, Edurne -- Fernandez, Javier -- Bustince, Humberto
Interval-valued fuzzy strong S-subsethood measures, interval-entropy and P-interval-entropy. Information Sciences, 432. p. 97--115.
articles in magazines2018Details
I(q)c-convergence of arithmetical functions
Baláž, Vladimír -- Gogola, Ján -- Visnyai, Tomáš
I(q)c-convergence of arithmetical functions. Journal of Number Theory, 183. p. 71--78.
articles in magazines2018Details
k-aditívne agregačné funkcie a ich charakterizácia
Kolesárová, Anna -- Li, Jun -- Mesiar, Radko
k-additive aggregation functions and their characterization. European Journal of Operational Research, 265. p. 985--992.
articles in magazines2018Details
Kam kráčaš, agregácia?
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Stupňanová, Andrea
Quo vadis aggregation?. International Journal of General Systems, 47. p. 97--117.
articles in magazines2018Details
k-maxitívne agregačné funkcie
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
k-maxitive aggregation functions. Fuzzy Sets and Systems, 346. p. 127--137.
articles in magazines2018Details
k-maxitívnosť usporiadania zachovávajúcich zväzových homomorfizmov
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
k-maxitivity of Order-Preserving Homomorphisms of Lattices. In TORRA, V. -- DE BAETS, B. -- MESIAR, R. Aggregation Functions in Theory and in Practice: 9th International Summer School on Aggregation Functions, Skövde, Sweden, 19-22 June 2017. 1st ed. Cham (Switzerland) : Springer International Publishing AG, 2018, p. 64--70. ISBN 978-3-319-59305-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modifikácia gravitačného vyhľadávacieho algoritmu: praktická štúdia
Minárová, Mária -- Paternain, Daniel -- Jurio, Aranzazu -- Ruiz-Aranguen, Javier -- Takáč, Zdenko -- Bustince, Humberto
Modifying the gravitational search algorithm: A functional study. Information Sciences, 430. p. 87--103.
articles in magazines2018Details
Negácie vzhľadom na prípustné usporiadania v teórii intervalovo-hodnotových fuzzy množín
Asiain, Maria José -- Bustince, Humberto -- Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Takáč, Zdenko
Negations With Respect to Admissible Orders in the Interval-Valued Fuzzy Set Theory. IEEE Transactions on fuzzy systems, 26. p. 556--568.
articles in magazines2018Details
Nové rozšírenie monotónnosti: usporiadaná smerová monotónnosť
Bustince, Humberto -- Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna -- Sesma-Sara, Mikel -- Fernandez, Javier -- Galar, Mikel -- Elkano, Mikel
A New Extension of Monotonicity: Ordered Directional Monotonicity. In Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017 - Volume 1. Cham (Switzerland): Springer, 2018, p. 295--305. ISBN 978-3-319-66830-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
O k-⊕-aditívnych agregačných funkciách
Kouchakinejad, Fateme -- Kolesárová, Anna -- Mesiar, Radko
On k-⊕-additive Aggregation Functions. In TORRA, V. Modeling Decisions for Artificial Intelligence: proceedings of the 15th International Conference, MDAI 2018. Mallorka, Spain, October 15-18, 2018. 1st ed. Cham (Switzerland) : Springer Nature, 2018, p. 27--34. ISBN 978-3-030-00201-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
O pseudo-aditívnych agregačných funkciách k-teho rádu
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
On k-order pseudo-additive aggregation functions. In MESIAR, R. -- SAMINGER-PLATZ, S. -- STRUK, P. FSTA 2018: abstracts. Fourteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. January 28 - February 2, 2018, Liptovský Ján, Slovak Republic. 1st ed. Liptovský Mikuláš : Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 2018, p. 70. ISBN 978-80-8040-560-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
O vlastnostiach slabých izometrií v usmernených grupách
Jasem, Milan
On properties of weak isometries in directed groups. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018). Brno: Univerzita obrany v Brně, 2018, p. 38. ISBN 978-80-7582-040-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
On Generalized Notion of Convergence by Means of Ideal and Its Applications
Baláž, Vladimír
On Generalized Notion of Convergence by Means of Ideal and Its Applications. In BUŠA, J. -- DOBOŠ, J. 19. Konferencia košických matematikov: Herľany, 12.-14. apríla 2018. 1st ed. Košice : Prírodovedecká fakulta UPJŠ, 2018, p. 6. ISBN 978-80-553-2958-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Optimalizovaná fuzzy transformácia pre komprimovanie obrázkov
Paternain, Daniel -- Jurio, Aranzazu -- Ruiz-Aranguren, Javier -- Minárová, Mária -- Takáč, Zdenko -- Bustince, Humberto
Optimized Fuzzy Transform for Image Compression. In Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017 - Volume 3. Cham (Switzerland): Springer, 2018, p. 118--128. ISBN 978-3-319-66827-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Poznámka o zovšeobecnenej Frankovej funkcionálnej rovnici
Saminger-Platz, Susanne -- Kolesárová, Anna -- Mesiar, Radko -- Klement, Erich Peter
A note on a generalized Frank functional equation. Fuzzy Sets and Systems, 335. p. 48--54.
articles in magazines2018Details
Poznámky k renomovanej konvergencii funkcionálnych radov
Baláž, Vladimír -- Maťašovský, Alexander -- Visnyai, Tomáš
On the uniform convergence of function series. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018). Brno: Univerzita obrany v Brně, 2018, p. 13--14. ISBN 978-80-7582-040-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Pseudo-aditívne agregačné funkcie k-tého rádu
Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
Pseudo-additive aggregation functions of order K. In Mathematical Modelling and Analysis. Riga: University of Latvia, 2018, p. 52. ISBN 978-9934-19-517-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Rastúce aditívne generátory druhého druhu asociatívnych binárnych operácií
Viceník, Peter
Strictly increasing additive generators of the second kind of associative binary operation. In 32nd international summer conference on real functions theory, 2.-7.9.2018, Stará Lesná. Košice: Slovenská akadémia vied Matematický ústav, 2018, p. 42.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Relácie medzi triedami k-Choquetových integrálov
Horanská, Ľubomíra -- Takáč, Zdenko
Relations between Classes of k-Choquet Integrals. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018). Brno: Univerzita obrany v Brně, 2018, p. 33--34. ISBN 978-80-7582-040-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The construction of triangular conorms by means of additive generators
Viceník, Peter
The construction of triangular conorms by means of additive generators. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018). Brno: Univerzita obrany v Brně, 2018, p. 66. ISBN 978-80-7582-040-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Usporiadané smerovo monotónne funkcie: opodstatnenie a aplikácia
Bustince, Humberto -- Barrenechea, Edurne -- Sesma-Sara, Mikel -- Lafuente, Julio -- Dimuro, Gracaliz Pereira -- Mesiar, Radko -- Kolesárová, Anna
Ordered Directionally Monotone Functions: Justification and Application. IEEE Transactions on fuzzy systems, 26. p. 2237--2250.
articles in magazines2018Details
Výučba matematiky pomocou nástroja STACK v Moodle
Gall, Marián
Teaching mathematics using STACK in Moodle. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018). Brno: Univerzita obrany v Brně, 2018, p. 30--31. ISBN 978-80-7582-040-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Využitie GeoGebry na výpočet dvojného integrálu funkcie
Maťašovský, Alexander -- Visnyai, Tomáš
Využitie GeoGebry na výpočet dvojného integrálu funkcie. In LÁVIČKA, M. -- VELICHOVÁ, D. Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2018. Bratislava: SCHK, 2018, p. 149--152. ISBN 978-80-8208-005-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Zovšeobecnené Farlie-Gumbel-Morgensternove kopule
Kolesárová, Anna -- Mesiar, Radko -- Saminger-Platz, Susanne
Generalized Farlie-Gumbel-Morgenstern Copulas. In Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems. Theory and Foundations. [s.l.]: Springer, 2018, p. 244--252. ISBN 978-3-319-91473-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Zovšeobecnenie diskrétneho Choquetovho a Sugenovho integrálu pomocou fúznej funkcie
Horanská, Ľubomíra -- Šipošová, Alexandra
A generalization of the discrete Choquet and Sugeno integrals based on a fusion function. Information Sciences, 451. p. 83--99.
articles in magazines2018Details
Zovšeobecnený inverz pre cykly
Pavlíková, Soňa -- Krivoňáková, Naďa
Generalized inverses of a cycles. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018). Brno: Univerzita obrany v Brně, 2018, p. 55--56. ISBN 978-80-7582-040-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details