31. 10. 2020  21:09 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 16

Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
A facile conversion of furfural to novel tetrahydrofurfuryl hemiacetals
Hronec, Milan -- Fulajtárová, Katarína -- Horváth, Blažej -- Liptaj, Tibor -- Dobročka, Edmund
A facile conversion of furfural to novel tetrahydrofurfuryl hemiacetals. Applied Catalysis A: General, 594. s. 1--8.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitoch
Kupcová, Kristína -- Horňáček, Michal
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitoch. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Degradation and Preservation of Cellulosic Objects of Cultural Heritage
Jurišová, Jana -- Králik, Milan -- Vizárová, Katarína -- Danielik, Vladimír -- Vajová, Izabela
Degradation and Preservation of Cellulosic Objects of Cultural Heritage. In Czech Chemical Society Symposium Series : 72.sjezd českých a slovenských chemických společností. 2020, s. 178.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Effect of alkaline synthesis conditions on mineralogy, chemistry and surface properties of phillipsite, P and X zeolitic materials prepared from fine powdered perlite by-product
Osacký, Marek -- Pálková, Helena -- Hudec, Pavol -- Czímerová, Adriana -- Galusková, Dagmar -- Vítková, Martina
Effect of alkaline synthesis conditions on mineralogy, chemistry and surface properties of phillipsite, P and X zeolitic materials prepared from fine powdered perlite by-product. Microporous and Mesoporous Materials, 294. s. 1--11.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Electronic/steric effects in hydrogenation of nitroarenes over the heterogeneous Pd@BEA and Pd@MWW catalysts
Zhang, Yuyan -- Fulajtárová, Katarína -- Kubu, Martin -- Mazur, Michal -- Hronec, Milan -- Čejka, Jiří
Electronic/steric effects in hydrogenation of nitroarenes over the heterogeneous Pd@BEA and Pd@MWW catalysts. Catalysis Today, 345. s. 39--47.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné nenasýtené uhľovodíky
Petrík, Matúš -- Horváth, Blažej
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné nenasýtené uhľovodíky. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Katalytická oxidácia cyklických ketónov
Csánová, Kristína -- Gašparovičová, Dana
Katalytická oxidácia cyklických ketónov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Katalytická oxidácia hemicelulóz na organické kyseliny
Košútová, Kristína -- Soták, Tomáš
Katalytická oxidácia hemicelulóz na organické kyseliny. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Katalytické krakovanie polyetylénu v dvojstupňovom reakčnom systéme
Ďurčová, Lenka -- Hájeková, Elena
Katalytické krakovanie polyetylénu v dvojstupňovom reakčnom systéme. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
Schneider, Ivan -- Hudec, Pavol
Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Príprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri produkcii bionafty
Lukáčová, Stanislava -- Horňáček, Michal
Príprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri produkcii bionafty. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Urbanová, Renáta -- Soták, Tomáš
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Pšidová, Lucia -- Soták, Tomáš
Príprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Solubility modelling and solvent effect on solid-liquid equilibrium of 2,2-bis(hydroxymethyl)butyric acid at different temperatures
Mohdee, Vanee -- Fulajtárová, Katarína -- Soták, Tomáš -- Phatanasri, Suphot -- Hronec, Milan -- Pancharoen, Ura
Solubility modelling and solvent effect on solid-liquid equilibrium of 2,2-bis(hydroxymethyl)butyric acid at different temperatures. Journal of Molecular Liquids, 312. s. 1--11.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Termicko-katalytický rozklad odpadových plastov za tvorby C3 a C4 uhľovodíkov
Vidaković, Igor -- Vasilkovová, Božena
Termicko-katalytický rozklad odpadových plastov za tvorby C3 a C4 uhľovodíkov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Transformácia bioetanolu na priemyselne významné monoméry
Hupková, Viktória -- Horváth, Blažej
Transformácia bioetanolu na priemyselne významné monoméry. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti