18. 9. 2019  14:11 Eugénia
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 36

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom
Zakhar, Ronald -- Zembjaková, Ivana -- Hudec, Pavol -- Čacho, František -- Derco, Ján -- Urminská, Barbora
Adsorpcia arzénu z vodných roztokov na zeolit modifikovaný železom. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 28--37. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie laničníkového oleja
Sluvková, Zuzana -- Daučík, Pavol
Analýza a stanovenie vlastností produktov transesterifikácie laničníkového oleja. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Fractionation of Wheat Straw Catalyzed by Recyclable Terephthalic Acid
Hronec, Milan -- Fulajtárová, Katarína -- Klempová, Tatiana -- Čertík, Milan
Fractionation of Wheat Straw Catalyzed by Recyclable Terephthalic Acid. Chemistry Select, 4. s. 6060--6065.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Hydrogenation of 4-chloronitrobenzenes over palladium and platinum catalysts supported on beta zeolite and -alumina
Králik, Milan -- Gašparovičová, Dana -- Turáková, Mária -- vallušová, zuzana -- Balko, Jozef -- Major, Peter -- Kučera, Milan -- Puliš, Pavel -- Milkovič, Ondrej
Hydrogenation of 4-chloronitrobenzenes over palladium and platinum catalysts supported on beta zeolite and -alumina. Chemical Papers, 73. s. 397--414.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Influence of Cu, La, Mn and Ce on textural, structural, acido-basic and catalytic properties of Co-Mg-Al Hydrotalcites in NSR-reaction
Hudec, Pavol -- Horňáček, Michal -- Jorík, Vladimír -- Kučera, Milan
Influence of Cu, La, Mn and Ce on textural, structural, acido-basic and catalytic properties of Co-Mg-Al Hydrotalcites in NSR-reaction. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Influence of hydrotalcite preparation conditions on its physico-chemical properties
Mališová, Miroslava -- Horňáček, Michal -- Hudec, Pavol -- Mikulec, Jozef -- Jorík, Vladimír -- Hájeková, Elena
Influence of hydrotalcite preparation conditions on its physico-chemical properties. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 119--126.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Informácie o činnosti FEZA, IZA a INZA
Hudec, Pavol
Informácie o činnosti FEZA, IZA a INZA. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 5--10. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméry
Godová, Nikoletta -- Horváth, Blažej
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné monoméry. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia cyklohexanónu
Závada, Anton -- Gašparovičová, Dana
Katalytická oxidácia cyklohexanónu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia cyklopentanónu
Kajánek, Jakub -- Gašparovičová, Dana
Katalytická oxidácia cyklopentanónu. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia furfuralu
Jamborová, Patrícia -- Soták, Tomáš
Katalytická oxidácia furfuralu. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia propénu oxidom dusným
Kubela, Samuel -- Horváth, Blažej
Katalytická oxidácia propénu oxidom dusným. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze
Rejda, Erik -- Horváth, Blažej
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fáze. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru
Madacki, Igor -- Soták, Tomáš
Katalytická príprava cyklopentylmetyléteru. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Katalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónov
Štrpka, Martin -- Gašparovičová, Dana
Katalyzátory pre oxidáciu cyklických ketónov. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti regenerácie klinoptilolitu ako katalyzátora pri katalytickej pyrolýze plastov
Vasilkovová, Božena -- Česáková, Jana -- Hájeková, Elena -- Hudec, Pavol
Možnosti regenerácie klinoptilolitu ako katalyzátora pri katalytickej pyrolýze plastov. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 38--45. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Oxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov
Paulovičová, Patrícia -- Soták, Tomáš
Oxidácia furfuralu v prítomnosti heterogénnych katalyzátorov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
Safková, Ľubomíra -- Hudec, Pavol
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Preparation and characterization of ni-usy/gama-alumina extrudate catalysts for hydroisomerization of refined depolymerizates
Hudec, Pavol -- Horňáček, Michal -- Jorík, Vladimír -- Kučera, Milan
Preparation and characterization of ni-usy/gama-alumina extrudate catalysts for hydroisomerization of refined depolymerizates. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov typu ZSM-5
Mikolaj, Pavol -- Horňáček, Michal
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov typu ZSM-5. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov ZSM-5
Horňáček, Michal -- Mikolaj, Pavol -- Jorík, Vladimír -- Hudec, Pavol
Príprava a charakterizácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov ZSM-5. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 51--59. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Príprava aromatických uhľovodíkov pomocou dehydroaromatizácie metánu na hybridných katalyzátoroch
Fukasová, Veronika -- Horňáček, Michal
Príprava aromatických uhľovodíkov pomocou dehydroaromatizácie metánu na hybridných katalyzátoroch. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Magyarová, Zuzana -- Soták, Tomáš
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri príprave bionafty pomocou transesterifikácie
Mališová, Miroslava -- Horňáček, Michal -- Hudec, Pavol -- Mikulec, Jozef -- Jorík, Vladimír -- Hájeková, Elena
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri príprave bionafty pomocou transesterifikácie. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 61--70. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri výrobe bionafty pomocou transesterifikácie
Mališová, Miroslava -- Horňáček, Michal
Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri výrobe bionafty pomocou transesterifikácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Processing of plastic depolymerizates by heterogeneous catalysis
Hric, L -- Wenchich, Š. -- Végh, Z. -- Muntágová, Ľubica -- Kučera, M. -- Kevický, G. -- Hudec, Pavol
Processing of plastic depolymerizates by heterogeneous catalysis. In 7th International Conference on Chemical Technology. Praha: Czech Society of Industrial Chemistry, 2019, ISBN 978-80-88307-01-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Reactivity of calcium carbonate prepared from flue gas desulfurization gypsum
Jurišová, Jana -- Danielik, Vladimír -- Fellner, Pavel -- Králik, Milan -- Foltinovič, Tomáš
Reactivity of calcium carbonate prepared from flue gas desulfurization gypsum. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 14--21.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Recyklácia plastov použitím dvojstupňového reakčného systému
Česáková, Jana -- Vasilkovová, Božena
Recyklácia plastov použitím dvojstupňového reakčného systému. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Relation between the reactivity and surface area of gypsum
Danielik, Vladimír -- Fellner, Pavel -- Králik, Milan -- Baďurová, Bronislava -- Gabčová, Jana -- Jurišová, Jana -- Foltinovič, Tomáš
Relation between the reactivity and surface area of gypsum. Journal of Molecular Liquids, 283. s. 763--771.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Reologické hodnotenie asfaltov po extrakcii z kameniva
Daučík, Pavol -- Sluvková, Zuzana -- Hadvinová, Marcela -- Hájeková, Elena
Reologické hodnotenie asfaltov po extrakcii z kameniva. Strojárstvo - Strojírenství, 23. s. 82--83.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Sledovanie tvorby koksu na priemyselne používaných zliatinách pri pyrolýze kvapalných uhľovodíkov
Červenský, Janko -- Hájeková, Elena
Sledovanie tvorby koksu na priemyselne používaných zliatinách pri pyrolýze kvapalných uhľovodíkov. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium katalyzovanej kondenzácie etanolu s acetaldehydom
Lejková, Dagmara -- Horváth, Blažej
Štúdium katalyzovanej kondenzácie etanolu s acetaldehydom. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS
Kurčová, Petra -- Kaszonyi, Alexander
Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Terephthalic acid from waste PET: An efficient and reusable catalyst for xylose conversion into furfural
Hronec, Milan -- Fulajtárová, Katarína
Terephthalic acid from waste PET: An efficient and reusable catalyst for xylose conversion into furfural. Catalysis Today, 324. s. 27--32.
články v časopisoch2019Podrobnosti
The influence of porosity on the release of water from perlite glass by thermal treatment
Varga, Peter -- Uhlík, Peter -- Lexa, Jaroslav -- Šurka, Juraj -- Bizovská, Valéria -- Hudec, Pavol -- Pálková, Helena
The influence of porosity on the release of water from perlite glass by thermal treatment. Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly :, 150. s. 1025--1040.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv zeolitov na veľkosť peliet mikroskopickej vláknitej huby druhu Aspergilus niger
Nosalj, Sanja -- Šimonovičová, Alexandra -- Jesenák, Karol -- Hudec, Pavol
Vplyv zeolitov na veľkosť peliet mikroskopickej vláknitej huby druhu Aspergilus niger. In HUDEC, P. -- JORÍK, V. -- HORŇÁČEK, M. -- JESENÁK, K. Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, s. 83--88. ISBN 978-80-8208-013-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti