17. 10. 2019  13:04 Hedviga
Akademický informační systém

Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MAGYAROVÁ, Z. -- SOTÁK, T. Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Anglický název: Preparation of Cyclopentyl Methyl Ether Using Heterogeneous Catalysts
Český název:
Autor: Ing. Zuzana Magyarová
Ing. Tomáš Soták, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: methanol, cyklopentylmetyléter, cyclopentanol, cyclopentyl methyl ether, éterifikácia, etherification, metanol, cyklopentanol
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Magyarová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)