17. 10. 2019  8:19 Hedviga
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAGYAROVÁ, Z. -- SOTÁK, T. Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Anglický názov: Preparation of Cyclopentyl Methyl Ether Using Heterogeneous Catalysts
Český názov:
Autor: Ing. Zuzana Magyarová
Ing. Tomáš Soták, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: methanol, cyklopentylmetyléter, cyclopentanol, cyclopentyl methyl ether, éterifikácia, etherification, metanol, cyklopentanol
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Zuzana Magyarová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)