6. 7. 2020  11:35 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 20

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Amidy 3-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivita
Pinčeková, Lucia -- Berkeš, Dušan
Amidy 3-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivita. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Arsoles, stiboles, and bismoles
Milata, Viktor
Arsoles, stiboles, and bismoles. In SCRIVEN, E F. -- RAMSDEN, C. Advances in Heterocyclic Chemistry. 1. vyd. USA, UK,: Elsevier, 2020, s. 279--291. ISBN 978-0-12-820102-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Crystallisation as a Driving Force in the Synthesis of Enantiomerically Pure β-Amino Ketones
Čierna, Michaela -- Jakubec, Pavol
Crystallisation as a Driving Force in the Synthesis of Enantiomerically Pure β-Amino Ketones. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Diastereoselektívna syntéza bioaktívnych aminofuroindolizidínov
Fraňová, Paula -- Marchalín, Štefan
Diastereoselektívna syntéza bioaktívnych aminofuroindolizidínov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Chemoenzymatická príprava fenylpropanoidných esterov sacharózy
Jurkáček, Timon -- Fischer, Róbert
Chemoenzymatická príprava fenylpropanoidných esterov sacharózy. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Chemoselective Reductions in the Stereoselective Synthesis of Natural Products
Valachová, Dominika -- Jakubec, Pavol
Chemoselective Reductions in the Stereoselective Synthesis of Natural Products. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Ortho-substituent-controlled regioselective cyclisation of 1,4-phenylenediacrylic acid to a linear benzo[1,2-b:4,5-b ']dithiophene derivative as a building block for semiconducting materials
Pavilek, Branislav -- Kožíšek, Jozef -- Zalibera, Michal -- Lušpai, Karol -- Cibulková, Zuzana -- Adamko Kožíšková, Júlia -- Végh, Daniel
Ortho-substituent-controlled regioselective cyclisation of 1,4-phenylenediacrylic acid to a linear benzo[1,2-b:4,5-b ']dithiophene derivative as a building block for semiconducting materials. Tetrahedron Letters :, 61. s. 11--12.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Príprava 5-metylidén-1,3-oxazolidín-2-ónov a ich využitie v syntéze
Petrovičová, Ľudmila -- Záborský, Ondrej
Príprava 5-metylidén-1,3-oxazolidín-2-ónov a ich využitie v syntéze. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Simple and efficient synthesis of bicyclic enol-carbamates: access to brabantamides and their analogues
Záborský, Ondrej -- Petrovičová, Ľudmila -- Doháňošová, Jana -- Moncoľ, Ján -- Fischer, Róbert
Simple and efficient synthesis of bicyclic enol-carbamates: access to brabantamides and their analogues. RSC Advances, 10. s. 6790--6793.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Stereoselective aza-Henry Reactions Based on Crystallisation
Gerža, Peter -- Jakubec, Pavol
Stereoselective aza-Henry Reactions Based on Crystallisation. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Stereoselective Synthesis of β-Amino Acids
Veselý, Sebastián -- Jakubec, Pavol
Stereoselective Synthesis of β-Amino Acids. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Stereoselektívne syntézy nových spiroindolizidinolov
Cvečko, Matej -- Šafař, Peter
Stereoselektívne syntézy nových spiroindolizidinolov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Syntéza a vlastnosti acyklických analógov lilakových aldehydov
Dacho, Vladimír -- Szolcsányi, Peter
Syntéza a vlastnosti acyklických analógov lilakových aldehydov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020Podrobnosti
Syntéza a vlastnosti nových TEMPO/PROXYL konjugátov
Gurská, Mária -- Szolcsányi, Peter
Syntéza a vlastnosti nových TEMPO/PROXYL konjugátov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Synthesis and Derivatization of 3-Aroyl Pyroglutamic Acids
Markus, Jozef -- Puchľová, Eva -- Pinčeková, Lucia -- Moncoľ, Ján -- Doháňošová, Jana -- Berkeš, Dušan -- Caletková, Oľga
Synthesis and Derivatization of 3-Aroyl Pyroglutamic Acids. Chemistry Select, 5. s. 2115--2118.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Synthesis of 3-substituted isoxazolidin-4-ols using hydroboration-oxidation reactions of 4,5-unsubstituted 2,3-dihydroisoxazoles
Dikošová, Lívia -- Laceková, Júlia -- Záborský, Ondrej -- Fischer, Róbert
Synthesis of 3-substituted isoxazolidin-4-ols using hydroboration-oxidation reactions of 4,5-unsubstituted 2,3-dihydroisoxazoles. Beilstein Journal of Organic Chemistry, 16. s. 1313--1319.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Thiophene-centered azomethines: Strucutre, photophysical and electronic properties
Tokárová, Zita -- Maxianová, Petra -- Váry, Tomáš -- Nádaždy, Vojtech -- Végh, Daniel -- Tokár, Kamil
Thiophene-centered azomethines: Strucutre, photophysical and electronic properties. Journal of Molecular Structure, 1204. s. 1--7.
články v časopisoch2020Podrobnosti
Totálna syntéza heterokornolu D
Gettler, Ján -- Markovič, Martin
Totálna syntéza heterokornolu D. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Totálna syntéza jaspínu B v kontinuálnom prevedení
Gavenda, Michal -- Koóš, Peter
Totálna syntéza jaspínu B v kontinuálnom prevedení. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Unexpected Cleavage of N-N Bonds of Pentafluorophenylhydrazones - Formation of Nitriles by a Radical Fragmentation Reaction
Bortňák, Dušan -- Milata, Viktor -- Šofranko, Jakub -- Végh, Daniel -- Prousek, Jozef -- Barbieriková, Zuzana -- Breza, Martin -- Brezová, Vlasta -- Dvoranová, Dana -- Šoral, Michal
Unexpected Cleavage of N-N Bonds of Pentafluorophenylhydrazones - Formation of Nitriles by a Radical Fragmentation Reaction. Chemistry Select, 5. s. 3929--3933.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti