26. 10. 2020  2:46 Demeter
Akademický informační systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

LÁSIKOVÁ, A. -- DOHÁŇOŠOVÁ, J. -- ŠTIBLARIKOVÁ, M. -- PARÁK, M. -- MONCOĽ, J. -- GRACZA, T. First Total Synthesis of Varioxiranol A. Molecules, 24. s. 862.

Originální název: First Total Synthesis of Varioxiranol A
Slovenský název:
Autor: Ing. Angelika Lásiková, PhD. (30%)
Ing. Jana Doháňošová, PhD. (25%)
Ing. Mária Štiblariková (25%)
Ing. Martin Parák (5%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (5%)
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. (10%)
Pracoviště:
Oddelenie organickej chémie
Oddelenie anorganickej chémie
Centrálne laboratóriá FCHPT
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikace:
články v časopisech
Periodikum: Molecules
Číslo svazku (ročník):
24
Od strany:
862
Do strany: 862
Počet stran:
1
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
2019
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
27.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Molecules. 2019.

Originální název:
Molecules
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Poslední změna:
27.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)