16. 10. 2019  1:30 Vladimíra
Akademický informační systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DENDYS, M. -- SZOLCSÁNYI, P. Syntéza a vlastnosti analógov filbertonu. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Syntéza a vlastnosti analógov filbertonu
Anglický název: Synthesis and properties of filbertone analogues
Český název:
Autor: Ing. Michal Dendys
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: senzorická analýza, filberton, sensory analysis, AdN reakcia, allylic oxidation, AdN reaction, filbertone, alylová oxidácia, analogues of filbertone, analógy filbertonu
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Dendys
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)