18. 10. 2019  13:04 Lukáš
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DENDYS, M. -- SZOLCSÁNYI, P. Syntéza a vlastnosti analógov filbertonu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Syntéza a vlastnosti analógov filbertonu
Anglický názov: Synthesis and properties of filbertone analogues
Český názov:
Autor: Ing. Michal Dendys
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: senzorická analýza, filberton, sensory analysis, AdN reakcia, allylic oxidation, AdN reaction, filbertone, alylová oxidácia, analogues of filbertone, analógy filbertonu
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Dendys
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)