19. 1. 2020  0:16 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SAHULČÍK, M. -- FISCHER, R. Využitie 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov v syntéze izoxazolidínových triazolov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Využitie 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov v syntéze izoxazolidínových triazolov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami
Anglický název: Application of 4,5-Unsubstituted 2,3-Dihydroisoxazoles in the Synthesis of Isoxazolidinyl Triazoles with Potential Biological Properties
Český název:
Autor: Ing. Michal Sahulčík
Ing. Róbert Fischer, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: triazoles, interkalačné činidlá, inhibičná aktivita, nucleotides, nukleozidy, nukleotidy, nucleosides, triazoly, intercalating agents, izoxazolidíny, isoxazolidines, biologická aktivita, inhibitory activity, biological activity
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Sahulčík
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)