15. 12. 2019  3:58 Ivica
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SAHULČÍK, M. -- FISCHER, R. Využitie 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov v syntéze izoxazolidínových triazolov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Využitie 4,5-nesubstituovaných 2,3-dihydroizoxazolov v syntéze izoxazolidínových triazolov s potenciálnymi biologickými vlastnosťami
Anglický názov: Application of 4,5-Unsubstituted 2,3-Dihydroisoxazoles in the Synthesis of Isoxazolidinyl Triazoles with Potential Biological Properties
Český názov:
Autor: Ing. Michal Sahulčík
Ing. Róbert Fischer, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: triazoles, interkalačné činidlá, inhibičná aktivita, nucleotides, nukleozidy, nukleotidy, nucleosides, triazoly, intercalating agents, izoxazolidíny, isoxazolidines, biologická aktivita, inhibitory activity, biological activity
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Sahulčík
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)