16. 10. 2019  1:41 Vladimíra
Akademický informační systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ĎURIŠ, A. -- BERKEŠ, D. -- JAKUBEC, P. Stereodivergent synthesis of cyclic gamma-aminobutyric acid - GABA analogues. Tetrahedron Letters :, 60. s. 480--484.

Originální název: Stereodivergent synthesis of cyclic gamma-aminobutyric acid - GABA analogues
Slovenský název:
Autor: Ing. Andrej Ďuriš, PhD. (30%)
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (35%)
Ing. Pavol Jakubec, PhD. (35%)
Pracoviště: Oddelenie organickej chémie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Tetrahedron Letters :
Číslo svazku (ročník): 60
Od strany: 480
Do strany: 484
Počet stran: 5
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Ďuriš, PhD.
Poslední změna: 22.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Tetrahedron Letters :.

Originální název: Tetrahedron Letters :
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 22.06.2019 22:21 (Import dat z knihovny)