23. 10. 2019  14:54 Alojza
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ĎURIŠ, A. -- BERKEŠ, D. -- JAKUBEC, P. Stereodivergent synthesis of cyclic gamma-aminobutyric acid - GABA analogues. Tetrahedron Letters :, 60. s. 480--484.

Originálny názov: Stereodivergent synthesis of cyclic gamma-aminobutyric acid - GABA analogues
Slovenský názov:
Autor: Ing. Andrej Ďuriš, PhD. (30%)
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (35%)
Ing. Pavol Jakubec, PhD. (35%)
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Tetrahedron Letters :
Číslo zväzku (ročník): 60
Od strany: 480
Do strany: 484
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Ďuriš, PhD.
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Tetrahedron Letters :.

Originálny názov: Tetrahedron Letters :
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)