14. 10. 2019  16:24 Boris
Akademický informační systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

OROSZLÁNYOVÁ, E. -- VÉGH, D. Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidov fluórsubstituovaných benzoových kyselín ako foto- a elektroaktívne látky a potenciálne biologicky aktívne zlúčeniny. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidov fluórsubstituovaných benzoových kyselín ako foto- a elektroaktívne látky a potenciálne biologicky aktívne zlúčeniny
Anglický název: Synthesis and Synthetic Utilisation of N, N-Diphenylamides of Florosubstituted Benzoic Acids as Photo- and Electroactive Materials and Potentially Biologically Active Compounds
Český název:
Autor: Bc. Enikő Oroszlányová
Ing. Daniel Végh, DrSc.
Pracoviště: Oddelenie organickej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: deriváty pentafluórsubstituovaných benzoových kyselín, functional transforation of azide group, SNAR – reakcie, azidový anión, N, N-diphenylamides, SNAR reactions, N,N-difenylamidy, azide nucleofiles, derivatives of pentafluorosubstituted benzoic acids, funkčné premeny azido skupiny
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Enikő Oroszlányová
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)