18. 10. 2019  0:33 Lukáš
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

OROSZLÁNYOVÁ, E. -- VÉGH, D. Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidov fluórsubstituovaných benzoových kyselín ako foto- a elektroaktívne látky a potenciálne biologicky aktívne zlúčeniny. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Syntéza a syntetické využitie N,N-difenylamidov fluórsubstituovaných benzoových kyselín ako foto- a elektroaktívne látky a potenciálne biologicky aktívne zlúčeniny
Anglický názov: Synthesis and Synthetic Utilisation of N, N-Diphenylamides of Florosubstituted Benzoic Acids as Photo- and Electroactive Materials and Potentially Biologically Active Compounds
Český názov:
Autor: Bc. Enikő Oroszlányová
Ing. Daniel Végh, DrSc.
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: deriváty pentafluórsubstituovaných benzoových kyselín, functional transforation of azide group, SNAR – reakcie, azidový anión, N, N-diphenylamides, SNAR reactions, N,N-difenylamidy, azide nucleofiles, derivatives of pentafluorosubstituted benzoic acids, funkčné premeny azido skupiny
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Enikő Oroszlányová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)