15. 10. 2019  3:08 Terézia
Akademický informační systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VYSKOČIL, T. -- MARKOVIČ, M. Totálna syntéza prírodnej látky heterokornolu B. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Totálna syntéza prírodnej látky heterokornolu B
Anglický název: Total synthesis of natural heterocornol B
Český název:
Autor: Bc. Tomáš Vyskočil
Ing. Martin Markovič, PhD.
Pracoviště: Oddelenie organickej chémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Heck cross coupling, Sharpless-ova asymetrická epoxidácia, Heck-ov skrížený kapling, Mitsunobu-ova inverzia konfigurácie, heterokornol B, Sharpless asymmetric epoxidation, Mitsunobu reaction, heterocornol B
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Vyskočil
Poslední změna: 22.06.2019 22:23 (Import dat z knihovny)