20. 10. 2019  7:51 Vendelín
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VYSKOČIL, T. -- MARKOVIČ, M. Totálna syntéza prírodnej látky heterokornolu B. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Totálna syntéza prírodnej látky heterokornolu B
Anglický názov: Total synthesis of natural heterocornol B
Český názov:
Autor: Bc. Tomáš Vyskočil
Ing. Martin Markovič, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Heck cross coupling, Sharpless-ova asymetrická epoxidácia, Heck-ov skrížený kapling, Mitsunobu-ova inverzia konfigurácie, heterokornol B, Sharpless asymmetric epoxidation, Mitsunobu reaction, heterocornol B
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Vyskočil
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)