14. 10. 2019  20:19 Boris
Akademický informační systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MARČEKOVÁ, M. -- GERŽA, P. -- ŠORAL, M. -- MONCOĽ, J. -- BERKEŠ, D. -- KOLAROVIČ, A. -- JAKUBEC, P. Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction. Organic Letters, 21. s. 4580--4584.

Originální název: Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction
Slovenský název:
Autor: Ing. Michaela Marčeková (14%)
Bc. Peter Gerža (14%)
Ing. Michal Šoral, PhD. (14%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (14%)
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (14%)
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. (14%)
Ing. Pavol Jakubec, PhD. (16%)
Pracoviště: Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie organickej chémie
Centrálne laboratóriá FCHPT
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Organic Letters
Číslo svazku (ročník): 21
Od strany: 4580
Do strany: 4584
Počet stran: 5
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Marčeková
Poslední změna: 27.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Organic Letters.

Originální název: Organic Letters
Anglický název:
Český název:
Autor:
Druh publikace: ostatní
Rok uplatnění:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
Rok odeslání:
Poslední změna: 27.07.2019 22:21 (Import dat z knihovny)