15. 10. 2019  11:14 Terézia
Akademický informačný systém

Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARČEKOVÁ, M. -- GERŽA, P. -- ŠORAL, M. -- MONCOĽ, J. -- BERKEŠ, D. -- KOLAROVIČ, A. -- JAKUBEC, P. Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction. Organic Letters, 21. s. 4580--4584.

Originálny názov: Crystallization Does It All: An Alternative Strategy for Stereoselective Aza-Henry Reaction
Slovenský názov:
Autor: Ing. Michaela Marčeková (14%)
Bc. Peter Gerža (14%)
Ing. Michal Šoral, PhD. (14%)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (14%)
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (14%)
doc. Ing. Andrej Kolarovič, PhD. (14%)
Ing. Pavol Jakubec, PhD. (16%)
Pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie
Oddelenie organickej chémie
Centrálne laboratóriá FCHPT
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Organic Letters
Číslo zväzku (ročník): 21
Od strany: 4580
Do strany: 4584
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Marčeková
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Organic Letters.

Originálny názov: Organic Letters
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)