21. 9. 2020  8:49 Matúš
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 13

Publikácie
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
Analytické metódy vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
Andrejčáková, Lívia -- Gál, Lukáš
Analytické metódy vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
BIOPRINTING – štúdium vlastností bioatramentu pre inkjetovú tlač
Hrubiznová, Lenka -- Čeppan, Michal
BIOPRINTING – štúdium vlastností bioatramentu pre inkjetovú tlač. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Bioprinting: Principles and applications
Hájovská, Pavla -- Jančovičová, Viera
Bioprinting: Principles and applications. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 152--157. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Forensic discrimination of black laser prints by a combination of chemometric methods and mu-ATR-FTIR spectroscopy
Gál, Lukáš -- Oravec, Michal -- Kiššová, Michaela -- Gemeiner, Pavol -- Čeppan, Michal
Forensic discrimination of black laser prints by a combination of chemometric methods and mu-ATR-FTIR spectroscopy. Chemical Papers, 74. s. 3269--3277.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Príprava tlačených mezoporéznych perovskitových solárnych článkov s uhlíkovou protielektródou
Pavličková, Michaela -- Hatala, Michal -- Hvojnik, Matej -- Mikula, Milan
Príprava tlačených mezoporéznych perovskitových solárnych článkov s uhlíkovou protielektródou. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 134--139. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Samoprepisovací papier ako objekt forenzného skúmania
Stašková, Silvia -- Reháková, Milena -- Miklovičová, Dominika
Samoprepisovací papier ako objekt forenzného skúmania. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 158--165. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Spôsob detekcie prítomnosti viabilných konídií mikroskopických vláknitých húb kontaminujúcich papierové nosiče: Prihláška č. 50119-2019, dátum zverejnenia 4.5.2020
Paračková, Patrícia -- Čeppan, Michal -- Kaliňáková, Barbora -- Gál, Lukáš -- Oravec, Michal -- Dvonka, Vladimír -- Haberová, Katarína -- Jančovičová, Viera -- Reháková, Milena
Spôsob detekcie prítomnosti viabilných konídií mikroskopických vláknitých húb kontaminujúcich papierové nosiče: Prihláška č. 50119-2019, dátum zverejnenia 4.5.2020. Banská Bystrica,: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020. 9 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2020
Podrobnosti
Štúdium a využitie metód čistenia v konzervátorskej praxi
Stojkovičová, Danica -- Reháková, Milena
Štúdium a využitie metód čistenia v konzervátorskej praxi. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Štúdium koncentrického rastrovania v hárkovej ofsetovej tlači
Hanzel, Martin -- Čeppan, Michal
Štúdium koncentrického rastrovania v hárkovej ofsetovej tlači. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
The use of low-temperature plasma reduced graphene oxide electrodes in printed electronics
Gemeiner, Pavol -- Homola, Tomáš -- Lorencová, Lenka -- Tkáč, Ján
The use of low-temperature plasma reduced graphene oxide electrodes in printed electronics. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 92--97. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Tlačené hybridné solárne články
Hvojnik, Matej -- Gemeiner, Pavol -- Pavličková, Michaela -- Mikula, Milan
Tlačené hybridné solárne články. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 104--109. ISBN 978-80-8208-036-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Vplyv výbojovej plazmy na vlastnosti a stabilitu historických fotografií
Haberová, Katarína -- Jančovičová, Viera
Vplyv výbojovej plazmy na vlastnosti a stabilitu historických fotografií. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Využitie vodivého polyméru PEDOT:PSS ako tlačenej protielektródy pre farbivom senzibilizované solárne články
Buchlová, Tatiana -- Gemeiner, Pavol
Využitie vodivého polyméru PEDOT:PSS ako tlačenej protielektródy pre farbivom senzibilizované solárne články. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti