27. 10. 2020  17:08 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HANZEL, M. -- ČEPPAN, M. Štúdium koncentrického rastrovania v hárkovej ofsetovej tlači. Diplomová práca. 2020.

Originálny názov:
Štúdium koncentrického rastrovania v hárkovej ofsetovej tlači
Anglický názov: Study of Concentric Screening in Offset Lithography Sheet Printing
Český názov:
Autor: Ing. Martin Hanzel
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: quality control, koncentrický raster, Concentric screening, offset printing, AM raster, AM screening, dot gain, ofsetová tlač, nárast rastrových tónových hodnôt, kontrola kvality
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:22 (Import dát z knižnice)