27. 10. 2020  16:22 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GEMEINER, P. -- HOMOLA, T. -- LORENCOVÁ, L. -- TKÁČ, J. The use of low-temperature plasma reduced graphene oxide electrodes in printed electronics. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 92--97. ISBN 978-80-8208-036-3.

Originálny názov: The use of low-temperature plasma reduced graphene oxide electrodes in printed electronics
Slovenský názov:
Autor:
Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (70%)
Tomáš Homola (10%)
Lenka Lorencová (10%)
Ján Tkáč (10%)
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020
Podnázov:
Od strany:
92
Do strany:
97
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Ing. Pavol Gemeiner, PhD.
Posledná zmena: 04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020. ISBN 978-80-8208-036-3.

Originálny názov: Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-8208-036-3
Vydavateľ:
Slovenská chemická knižnica FCHPT STU
Miesto vydania:
Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)