27. 10. 2020  16:11 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HVOJNIK, M. -- GEMEINER, P. -- PAVLIČKOVÁ, M. -- MIKULA, M. Tlačené hybridné solárne články. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 104--109. ISBN 978-80-8208-036-3.

Originálny názov:
Tlačené hybridné solárne články
Anglický názov:
Autor: Ing. Matej Hvojnik (50%)
Ing. Pavol Gemeiner, PhD. (10%)
Ing. Michaela Pavličková (10%)
doc. RNDr. Milan Mikula, CSc. (30%)
Pracovisko:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020
Podnázov:
Od strany:
104
Do strany:
109
Počet strán:
6
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020. ISBN 978-80-8208-036-3.

Originálny názov:
Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
978-80-8208-036-3
Vydavateľ: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU
Miesto vydania:
Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)