27. 10. 2020  16:20 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HÁJOVSKÁ, P. -- JANČOVIČOVÁ, V. Bioprinting: Principles and applications. In Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020, s. 152--157. ISBN 978-80-8208-036-3.

Originálny názov:
Bioprinting: Principles and applications
Slovenský názov:
Autor: Ing. Pavla Hájovská (70%)
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (30%)
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie:
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník:
Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020
Podnázov:
Od strany: 152
Do strany: 157
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
2020
 
Záznam vložil:
Ing. Pavla Hájovská
Posledná zmena:
04.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020. Bratislava: Slovenská chemická knižnica FCHPT STU, 2020. ISBN 978-80-8208-036-3.

Originálny názov:
Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-8208-036-3
Vydavateľ:
Slovenská chemická knižnica FCHPT STU
Miesto vydania:
Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
Posledná zmena:
06.06.2020 22:20 (Import dát z knižnice)