27. 10. 2020  16:02 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUCHLOVÁ, T. -- GEMEINER, P. Využitie vodivého polyméru PEDOT:PSS ako tlačenej protielektródy pre farbivom senzibilizované solárne články. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
Využitie vodivého polyméru PEDOT:PSS ako tlačenej protielektródy pre farbivom senzibilizované solárne články
Anglický názov: The use of conductive polymer PEDOT:PSS as a printed counter-electrode for dye-sensitized solar cells
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: sieťotlač, PEDOT:PSS, sekundárne dopovanie, kompozity, counter electrode, DSSC, screen printing, secondary doping, composites, protielektróda
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)