27. 10. 2020  15:29 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ANDREJČÁKOVÁ, L. -- GÁL, L. Analytické metódy vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov: Analytické metódy vo forenznej, kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov
Anglický názov: Analytical methods in forensic analysis of graphical objects
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: analýza atramentov, ink analysis, falšované dokumenty, tlačiarne, perá, papier, spectroscopy, forged documents, printers, spektroskopia, the paper, pens
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Lívia Andrejčáková
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)