27. 10. 2020  17:14 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HRUBIZNOVÁ, L. -- ČEPPAN, M. BIOPRINTING – štúdium vlastností bioatramentu pre inkjetovú tlač. Bakalárska práca. 2020.

Originálny názov:
BIOPRINTING – štúdium vlastností bioatramentu pre inkjetovú tlač
Anglický názov:
BIOPRINTING – Study of Properties Of Bioink for Inkjet Printing
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: inkjet printing, biotlač, bioink, inkjetová tlač, bioatrament, alginát sodný, sodium alginate, bioprinting
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
18.07.2020 22:23 (Import dát z knižnice)