27. 10. 2020  16:41 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GÁL, L. -- ORAVEC, M. -- KIŠŠOVÁ, M. -- GEMEINER, P. -- ČEPPAN, M. Forensic discrimination of black laser prints by a combination of chemometric methods and mu-ATR-FTIR spectroscopy. Chemical Papers, 74. s. 3269--3277.

Originálny názov:
Forensic discrimination of black laser prints by a combination of chemometric methods and mu-ATR-FTIR spectroscopy
Slovenský názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie:
články v časopisoch
Periodikum:
Chemical Papers
Číslo zväzku (ročník):
74
Od strany:
3269
Do strany: 3277
Počet strán:
9
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania: 2020
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Gál, PhD.
Posledná zmena:
08.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Chemical Papers.

Originálny názov:
Chemical Papers
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie:
ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena:
08.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)