27. 10. 2020  17:17 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HABEROVÁ, K. -- JANČOVIČOVÁ, V. Vplyv výbojovej plazmy na vlastnosti a stabilitu historických fotografií. Dizertačná práca. 2020.

Originálny názov:
Vplyv výbojovej plazmy na vlastnosti a stabilitu historických fotografií
Anglický názov: The influence of discharge plasma treatment on the properties and stability of historical photographs
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: FTIR spectroscopy, FTIR spektroskopia, želatínové fotografie, decontamination, identification, NIR, ADRE plazma, ADRE plasma, identifikácia, gelatin photography, dekontaminácia
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Katarína Haberová, PhD.
Posledná zmena:
22.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)