27. 10. 2020  17:12 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STOJKOVIČOVÁ, D. -- REHÁKOVÁ, M. Štúdium a využitie metód čistenia v konzervátorskej praxi. Dizertačná práca. 2020.

Originálny názov:
Štúdium a využitie metód čistenia v konzervátorskej praxi
Anglický názov:
Study and Use of Cleaning Methods in Conservation Practice
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ústav prírodných a syntetických polymérov
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Dizertačná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2020
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: solubility, FTIR, historical color layer, lazúra, rozpustnosť, Teas diagrams, Teasove diagramy, historická farebná vrstva, glaze
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. akad. mal. Danica Stojkovičová, PhD.
Posledná zmena:
22.08.2020 22:20 (Import dát z knižnice)