Aug 13, 2020   1:53 a.m. Ľubomír
Academic information system

Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 23

Publications
Type of result
Year
Details
Biodegradable Blends Based on Renewable Resources
Stančeková, Miroslava -- Tomanová, Katarína
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Biodegradable materials based on renewable raw materials
Baco, Andrej -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Biodegradable polymer blends based on renewable sources and their biodegradability
Sedmáková, Barbora -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Biodegradable polymer blends based on renewable sources with organic additives
Špireková, Dominika -- Feranc, Jozef
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Biodegradable polymer blends for foil materials
Humajová, Katarína -- Vanovčanová, Zuzana
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre fóliové materiály. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Biodegradable polymer blends for inner layer of three-layer films of ABA type
Kožíková, Júlia -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre vnútornú vrstvu trojvrstvých fólií typu ABA. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Cross-linking of rubber matrices with combined sulfur and peroxide curing systems
Lažo, Filip -- Kruželák, Ján
Sieťovanie kaučukových matríc pomocou kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Elastomer composites with the ability to absorb electromagnetic radiation
Ďatko, Tomáš -- Kruželák, Ján
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020Details
Elastomérne magnety sieťované pomocou peroxidu a kovulkanizačného činidla
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan -- Gořalík, Marek
Rubber magnets cured with peroxide and coagents. Journal of Elastomers and Plastics, 52. p. 253--270.
articles in magazines
2020
Details
Influence of Reactive Additives on Biodegradable Materials from Renewable Resources
Džuganová, Michaela -- Omaníková, Leona
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné materiály z obnoviteľných zdrojov surovín. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Influence of reactive additives on biodegradable polymeric materials
Makuch, Marián -- Omaníková, Leona
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné polymérne materiály. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020Details
Influence of trans-polyoctylene rubber content on styrene-butadiene rubber properties
Macúrik, Patrik -- Anyszka, Rafal -- Hudec, Ivan -- Malčeková, Terézia -- Kruželák, Ján
Influence of trans-polyoctylene rubber content on styrene-butadiene rubber properties. Acta Chimica Slovaca, 13. p. 1--5.
articles in magazines
2020
Details
Managing the analytical challenges related to micro- and nanoplastics in the environment and food: filling the knowledge gaps
Alexy, Pavel -- Anklam, Elke -- Emans, Ton -- Furfari, Antonino -- Galgani, Francois -- Hanke, Georg -- Koelmans, Albert -- Pant, Rana -- Saveyn, Hans -- Kluettgen, Birgit Sokull
Managing the analytical challenges related to micro- and nanoplastics in the environment and food: filling the knowledge gaps. Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment, 37. p. 1--10.
articles in magazines2020
Details
Preparation and Properties of PLA Fibres for Textile Applications
Roľková, Daniela -- Ujhelyiová, Anna
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely. Bachelor thesis. 2020.
final thesis2020
Details
Preparation and testing of biopolymer matrixes influence on dermal fibroblasts
Bartoňová, Katarína -- Vašková, Ida
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Ušák, Elemír -- Ušáková, Mariana -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation. Polymers for Advanced Technologies, 31. p. 1624--1633.
articles in magazines
2020
Details
Structure and Properties of Fibres from Biodegradable Polymers
Horváth, Vojtech -- Ujhelyiová, Anna
Štruktúra a vlastnosti vlákien z biodegradovateľných polymérov. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The Influence of Multiple Processing on Properties of PLA/PHB Polymer Blends
Tomaštíková, Ema -- Plavec, Roderik
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The Influence of Multiple Processing on Properties of PLA/PHB/Plasticizer Polymer Blends
Drobná, Annamária -- Plavec, Roderik
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB/zmäkčovadlo. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The Influence of Oligomeric Plasticizers on the Properties of Biodegradable PLA / PHB Polymer Blends
Sjekelová, Barbora -- Plavec, Roderik
Vplyv oligomérnych zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHB. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The influence of preparation conditions on the properties of biodegradable fibres
Obertová, Erika -- Hricová, Marcela
Vplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákien. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
The Study of Properties of Biodegradable Polymer Materials after Multiple Processing
Hrbíková, Miroslava -- Plavec, Roderik
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaní. Bachelor thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
Transport of water steam through vulcanizates at the same conditions as a proces of vulcanization of tyres
Gombár, Peter -- Hudec, Ivan
Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details