Jan 18, 2019   0:24 a.m. Bohdana
Academic information system

Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT) - list of publications


The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 75

PublicationsType of resultYearDetails
Application of peroxide vulcanization systems on cross-linking of elastomer matrices
Fúziková, Dominika -- Kruželák, Ján
Aplikácia peroxidových vulkanizačných systémov pri sieťovaní elastomérnych matríc. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biodegradable fibres from polylactic acid
Hrabovská, Veronika -- Ryba, Jozef -- Ujhelyiová, Anna -- Hricová, Marcela
Biodegradovateľné vlákna z kyseliny polymliečnej. Plastko 2018, p. 64--68.
articles in magazines2018Details
Biodegradable polymer blends with plasticizers
Humajová, Katarína -- Vanovčanová, Zuzana
Biodegradovateľné polymérne zmesi so zmäkčovadlami. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biodegradable Polymer Materials Based on Polyhydroxybutyrate and Plasticizer
Macúrik, Patrik -- Plavec, Roderik
Biodegradovateľné polymérne materiály typu polyhydroxybutyrát/zmäkčovadlo. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biodegradable Polymer Materials Based on Polylactic Acid and Plasticizer
Javorská, Katarína -- Plavec, Roderik
Biodegradovateľné polymérne materiály typu kyselina polymliečna/zmäkčovadlo. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biodegradable Polymer Materials Based on Renewable Resources
Omaníková, Leona -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné polymérne materiály na báze obnoviteľných zdrojov surovín. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biodegradable polymeric materials based on renewable sources
Šariský, Dávid -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné polymérne materiály na báze obnoviteľných zdrojov surovín. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Biodegradovatľné nanovlkákna vystužené magnetizovaným halloyzitom pre aplikácie v medicíne
Khunová, Viera -- Pavliňáková, Veronika -- Škrátek, Martin -- Šafařík, Ivo -- Pavliňák, David
Magnetic halloysite reinforced biodegradable nanofibres: New challenge for medical applications. In AIP Conference Proceedings: 9th International Conference on Times of Polymers and Composites: From Aerospace to Nanotechnology; Ischia, Naples; Italy; 17 June 2018 through 21 June 2018. p. 2018.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Biopolymér Dictyosphaerium chlorelloides – chemická charakterizácia a biologické účinky
Halaj, Michal -- Paulovičová, Ema -- Paulovičová, Lucia -- Jantová, Soňa -- Cepák, Vladislav -- Lukavský, Jaroslav -- Capek, Peter
Biopolymer of Dictyosphaerium chlorelloides - chemical characterization and biological effects. International Journal of Biological Macromolecules, 113. p. 1248--1257.
articles in magazines2018Details
Biopolymers as fillers for biodegradable blends suitable for processing by injection moulding
Zuzáková, Petra -- Feranc, Jozef
Biopolyméry ako plnivá pre biodegradovateľné zmesi vhodné na spracovanie technológiou vstrekovania. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Comparison of surface treatment of PLA/PHB foils using corona and diffuse plasma at atmospheric pressure.
Šafár, Peter -- Černáková, Ľudmila
Porovnanie povrchových úprav PLA/PHB fólií korónou a difúznou plazmou pri atmosférickom tlaku. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Cross-linking and properties of rubber magnetic composites cured with different curing systems
Kruželák, Ján -- Chodák, Ivan -- Jochec - Mošková, Daniela -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Cross-linking and properties of rubber magnetic composites cured with different curing systems. Polymers for Advanced Technologies, 29. p. 216--225.
articles in magazines2018Details
Cross-linking of rubber matrices with dicumyl peroxide and zinc salt of methacrylic acid
Dugasová, Zuzana -- Kruželák, Ján
Sieťovanie kaučukových matríc pomocou dikumylperoxidu a zinkovej soli kyseliny metakrylovej. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Curing systems of rubber blends for production of vulcanizing bladder
Rafaelisová, Zuzana -- Hudec, Ivan
Sieťovacie systémy pre gumárske zmesi na výrobu vulkanizačných membrán. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Elastomer Composites Filled with Magnetic Active Fillers
Lišivková, Barbora -- Kruželák, Ján
Elastomérne kompozity plnené magneticky aktívnymi plnivami. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Elastomer magnetic composites cross-linked with peroxide vulcanization systems
Medlenová, Elena -- Kruželák, Ján
Elastomérne magnetické kompozity sieťované pomocou peroxidových vulkanizačných systémov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Elastomérne kompozity s magneticky mäkkým plnivom so schopnosťou tienenia elektromagnetického žiarenia
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber composites based on soft magnetic filler with the effect of electromagnetic radiation shielding. In Polymertec 2018, 13.-15. Juni 2018, Merseburg. Merseburg: Selbstverlag der Hochschule Merseburg, 2018, p. 101. ISBN 978-3-942703-91-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elastomérne kompozity s magnetickým plnivom
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hudec, Ivan -- Dosoudil, Rastislav
Rubber Composites with Incorporated Magnetic Filler. In DKT 2018, 2.-5. Juli 2018, Nürnberg. Frankfurt am Main: Deutsche Kautschuk-Gesellschaft, 2018, p. 66.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elastomérne kompozity sieťované pomocou peroxidových vulkanizačných systémov
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Hudec, Ivan -- Dosoudil, Rastislav
Elastomer composites cured with peroxide curing systems. In 13th Fall Rubber Colloquium, November 6-8, 2018, Hannover. 1st ed. Hannover: Deutsches Institut fur Kautschuktechnologie e. V., 2018, ISBN 9783981407631.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elastomérne magnetické kompozity s účinkom tienenia elektromagnetického žiarenia
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber magnetic composites with the effect of electromagnetic radiation shielding. In International Rubber Conference (IRC 2018), 4th – 6th September 2018, Kuala Lumpur, Malaysia. Shah Alam, Malajzia: Prim, 2018, p. 81.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elastomérne magnetické kompozity sieťované pomocou sírnych a peroxidových systémov
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hudec, Ivan -- Dosoudil, Rastislav
Rubber magnetic composites cured with combined sulfur and peroxide systems. In 13th Fall Rubber Colloquium, November 6-8, 2018, Hannover. 1st ed. Hannover: Deutsches Institut fur Kautschuktechnologie e. V., 2018, ISBN 9783981407631.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Elestomérne magnetické kompozity sieťované pomocou rôznych vulkanizačných systémov
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Hudec, Ivan -- Dosoudil, Rastislav
Elastomer Magnetic Composites Cured with Different. In DKT 2018, 2.-5. Juli 2018, Nürnberg. Frankfurt am Main: Deutsche Kautschuk-Gesellschaft, 2018, p. 145.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Evaluating of Rheological Properties of Rubber Blends by Oscillatory and Capillary Rheometer
Krajčíková, Kristína -- Hudec, Ivan
Hodnotenie reologických vlastností gumárskych zmesí na oscilačnom a kapilárnom reometri. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Fibres based on PLA/PHB blends
Johanidesová, Jana -- Ujhelyiová, Anna
Vlákna na báze PLA/PHB zmesí. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Funkcionalizovateľné nano/mikro systémy pre biomedicínske aplikácie
Mazancová, Petra -- Rázga, Filip
Functionalizable nano/micro systems for biomedical applications. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Halloysite as filler in alginate microbeads: Biocompatibility with cell line models
Krišková, Tamara -- Rázga, Filip
Halloyzit ako plnivo do alginátových mikrosfér: Biokompatibilita s modelovými bunkovými líniami. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Hydrophilic properies study of foils from biodegradable polymers
Bartoňová, Katarína -- Černáková, Ľudmila
Štúdium hydrofilných vlastností fólií z biodegradovateľných polymérov. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
Identifikácia VOCs produktovými prírodnými a syntetickými polymérmi
Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Hudec, Ivan -- Šurina, Igor
Identification of VOCs generated by natural and synthetic Polymers. KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe, 71. p. 34--36.
articles in magazines2018Details
Influence of anorganic fillers on selected characteristics of blends based on PLA/PHB
Tomašovičová, Petra -- Feranc, Jozef
Vplyv anorganických plnív na vybrané charakteristiky zmesí na báze PLA/PHB. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Influence of mixed sulfur and peroxide vulcanization systems on the properties of elastomer magnetic composites
Moncmanová, Barbora -- Kruželák, Ján
Vplyv kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov na vlastností elastomérnych magnetických kompozitov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Influence of nucleating agents on properties of biodegradable PLA/PHB blends
Stanček, Rastislav -- Alexy, Pavel
Vplyv nukleačných činidiel na vlastnosti biodegradovateľných zmesí PLA/PHB. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Influence of the spinning conditions on properties of polypropylene fibres
Polák, Šimon -- Ryba, Jozef
Vplyv podmienok zvlákňovania na vlastnosti PP vlákien. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Jednoduchá príprava biokompatibilných vlákien z kyseliny polymliečnej vystužených poly(e-kaprolaktónom) pomociu grafitových nanoplatničiek - zvlákňovaním z taveniny
Kelnar, Ivan -- Zhigunov, Alexander -- Kaprálková, Ľudmila -- Fortelný, Ivan -- Dybal, Jiří -- Kratochvíl, Jaroslav -- Nevoralová, Martina -- Hricová, Marcela -- Khunová, Viera
Facile preparation of biocompatible poly (lactic acid)-reinforced poly(ε-caprolactone) fibers via graphite nanoplatelets -aided melt spinning. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 84. p. 108--115.
articles in magazines2018Details
Kompozitná struna vhodná na prípravu funkčných keramických materiálov pomocou 3D tlače
Hajdúchová, Zora -- Veteška, Peter -- Tomanová, Katarína -- Randová, Kristína -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Feranc, Jozef -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Kompozitná struna vhodná na prípravu funkčných keramických materiálov pomocou 3D tlače. In Czech Chemical Society Symposium Series. 2018, p. 5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Kompozitné filamenty keramika-polymér pre použitie v FDC zariadeniach
Veteška, Peter -- Hajdúchová, Zora -- Randová, Kristína -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Environmentally friendly polymer­ceramic composite filaments for FDC. In yCAM 2018 young Ceramists Additive Manufacturing Forum. Padova: University of Padova Italy, 2018, p. 61.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Konjugovaný antisense systém pre selektívne rozpoznávanie molekulárnych cieľov: Dizajn, syntéza a validácia
Némethová, Veronika -- Rázga, Filip
Conjugated antisense system for selective target recognition: Design, synthesis and validation. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Laser-Initiated Polymerization of Water-Soluble Monomers to Obtain an Understanding of New Kinetics and Mechanisms
Chovancová, Anna -- Lacík, Igor
Laserom iniciovaná polymerizácia vodorozpustných monomérov k získaniu nových poznatkov o kinetike a mechanizme. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Magnetické kompozity s elektromagnetickými vlastnosťami
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Hudec, Ivan -- Dosoudil, Rastislav
Soft magnetic composites with electromagnetic properties. In Polymertec 2018, 13.-15. Juni 2018, Merseburg. Merseburg: Selbstverlag der Hochschule Merseburg, 2018, p. 184. ISBN 978-3-942703-91-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Mechanické a termomechanické vlastnosti PLA a modifikovaných PLA vlákien
Hricová, Marcela -- Hrabovská, Veronika -- Karško, Ján -- Ujhelyiová, Anna -- Ryba, Jozef
Mechanical and thermomechanical properties of PLA and modified PLA fibres. In 18th AUTEX World Textile Conference, June 20-22, 2018, Istanbul, Turkey. Istanbul: Istanbul Technical University, 2018, p. 831--834.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Modification of PLA to protect the originality of fibres and textiles
Tomčíková, Zita -- Ujhelyiová, Anna -- Michlík, Peter -- Krivoš, Štefan -- Hricová, Marcela
Modifikácia PLA za účelom ochrany originality vlákien a textílií. In BARTONÍKOVÁ, I. -- HNÁTKOVÁ, E. -- VACULÍKOVÁ, K. Plastko 2018. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, p. 18--28. ISBN 978-80-7454-727-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Natural Fiber Fillers and their Influence on the Properties of Rubber
Šutý, Štefan -- Hudec, Ivan -- Holičková, Petra
Natural Fiber Fillers and their Influence on the Properties of Rubber. KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe, 71. p. 26--29.
articles in magazines2018Details
PLA fibres for textile applications
Kurtulík, Martin -- Ujhelyiová, Anna
PLA vlákna pre textilné účely. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Polymérne kompozity pripravené elektrostatickým zvlákňovaním
Číková, Eliška -- Omastová, Mária
Electrospun polymeric fibrous composites. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Possibilities of elastomer compounds reinforcement with zinc salts of acrylic and methacrylic acids
Masliková, Kristína -- Kruželák, Ján
Možnosti stužovania kaučukových zmesí pomocou zinkových solí kyseliny akrylovej a metakrylovej. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Preparation of fibres with content of fluorescent pigment
Hricová, Marcela -- Ujhelyiová, Anna -- Hrabovská, Veronika -- Ryba, Jozef
Príprava vlákien s obsahom fluorescenčného pigmentu. Plastko 2018, p. 97--103.
articles in magazines2018Details
Rheological behavior of PLA and PP concentrates
Ujhelyiová, Anna -- Omaníková, Leona -- Krivoš, Štefan -- Tomčíková, Zita
Reologické chovanie PLA a PP koncentrátov. In BARTONÍKOVÁ, I. -- HNÁTKOVÁ, E. -- VACULÍKOVÁ, K. Plastko 2018. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, p. 114--121. ISBN 978-80-7454-727-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Sírne a peroxidové sieťovanie kaučukových zmesí na báze NR a NBR
Hudec, Ivan -- Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea
Sulfur and peroxide curing of rubber compounds based on NR and NBR. In 13th Fall Rubber Colloquium, November 6-8, 2018, Hannover. 1st ed. Hannover: Deutsches Institut fur Kautschuktechnologie e. V., 2018, ISBN 9783981407631.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Stabilization systems for impregnants based on styrene as a reactive monomer.
Skalická, Daniela -- Hudec, Ivan
Stabilizačné systémy pre impregnanty s reaktívnym monomérom na báze styrénu. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of beta-glucan as a carrier of bioactive substances for use in pharmacological compositions
Jakubík, Juraj -- Bakoš, Dušan
Štúdium beta-glukánu ako nosiča bioaktívnych látok pre využitie vo farmakologických kompozíciách. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
Study of the properties of PE-LD and inhomogenities of polyethylene films
Matúšková, Jana -- Hudec, Ivan
Štúdium vlastností PE-LD a charakteru nehomogenít polyetylénových fólií. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Termooxidačná stabilita nanokompozitov polypropylén/TiO2 a polypropylén/vrstevnaté silikáty
Cibulková, Zuzana -- Vykydalová, Anna -- Chochulová, Alžbeta -- Šimon, Peter -- Alexy, Pavel -- Omaníková, Leona
Thermooxidative stability of polypropylene/TiO2 and polypropylene/layered silicate nanocomposites. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 131. p. 1491--1497.
articles in magazines2018Details
Termooxidačné starnutie elastomérnych kompozitov na báze NR a NBR s inkorporovaným strontnatým feritom
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav
Thermo-oxidative stability of rubber magnetic composites cured with sulfur, peroxide and mixed curing systems. Plastics Rubber and Composites, 74. p. 324--336.
articles in magazines2018Details
The Components Properties of Biopolymer Blends for Tissue Engineering
Vorčáková, Veronika -- Vašková, Ida
Vlastnosti zložiek biopolymérnych zmesí pre tkanivové inžinierstvo. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The effect of admixtures on flammability of polyolefins
Hudáková, Martina -- Rychlý, Jozef
Vplyv prísad na horenie polyolefínov. Dissertation thesis. 2018.
final thesis2018Details
The effect of dispersant on properties of polypropylene/halloysite fibres
Ryba, Jozef -- Polák, Šimon -- Hrabovská, Veronika -- Ujhelyiová, Anna -- Hricová, Marcela
Vplyv dispergačného činidla na vlastnosti kompozitných vlákien polypropylén/halloyzit. In BARTONÍKOVÁ, I. -- HNÁTKOVÁ, E. -- VACULÍKOVÁ, K. Plastko 2018. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2018, p. 125--134. ISBN 978-80-7454-727-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
The effect of halloysite on the physico-chemical properties of alginate microbeads developed for immunoprotection of pancreatic islets
Benovičová, Lucia -- Rázga, Filip
Vplyv halloyzitu na fyzikálno-chemické vlastnosti alginátových mikrosfér vyvíjaných pre imunoprotekciu pankreatických ostrovčekov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The effect of plasticizers on the properties of biodegradable polymeric materials
Polóny, Peter -- Vanovčanová, Zuzana
Vplyv zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych materiálov. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Influence of Aditives on Properties of Biodegradable Polymer Blends Based on PLA/PHB/TPS
Princic, Daniele -- Tomanová, Katarína
Vplyv aditív na vlastnosti biodegradovateľných zmesí na báze PLA/PHB/TPS. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Influence of Oligomeric Plasticizers on Properties of Polylactic Acid
Petáková, Patrícia -- Plavec, Roderik
Vplyv oligomérnych zmäkčovadiel na výsledné vlastnosti kyseliny polymliečnej. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Influence of Plasticizer on Properties of Polylactic Acid
Tomaštíková, Ema -- Plavec, Roderik
Vplyv zmäkčovadla na vybrané vlastnosti kyseliny polymliečnej. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Study of Cytotoxicity of Selected Low Molecular Weight Plasticizers
Magová, Judita -- Vašková, Ida
Štúdium cytotoxicity vybraných nízkomolekulových zmäkčovadiel. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Study of Influence of Plasticizer on Properties of Polyhydroxybutyrate
Makuch, Marián -- Plavec, Roderik
Štúdium vplyvu nízkomolekulového zmäkčovadla na vlastnosti polyhydroxybutyrátu. Bachelor thesis. 2018.
final thesis2018Details
The Testing of Polymers for Preparation of Biodegradable Blends Based on PLA
Nováková, Dominika -- Vašková, Ida
Testovanie polymérov pre prípravu biodegradovateľných zmesí na báze PLA. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Thermooxidative aging of rubber composites based on NR and NBR with incorporated strontium ferrite
Kruželák, Ján -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Thermooxidative aging of rubber composites based on NR and NBR with incorporated strontium ferrite. In Journal of Elastomers and Plastics. 2018, p. 71--79.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Thermoresponsive block copolymers based on poly(2-oxazoline) for controlled drug delivery
Majerčíková, Monika -- Zahoranová, Anna
Termosenzitívne blokové kopolyméry na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolované uvoľňovanie liečiv. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details
Utilization of Waste Lignin and Hydrolysate From Chromium Tanned Waste in Blends of Hot-Melt Extruded PVA-Starch
Julinová, Markéta -- Slavík, Roman -- Vyoralová, Barbora -- Kalendová, Alena -- Alexy, Pavel
Utilization of Waste Lignin and Hydrolysate From Chromium Tanned Waste in Blends of Hot-Melt Extruded PVA-Starch. Journal of Polymers and the Environment, 26. p. 1459--1472.
articles in magazines2018Details
Viaczložkové zmesi na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a termoplastického škrobu
Vanovčanová, Zuzana -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Bočkaj, Ján -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Gálisová, Ivana -- Jurkovič, Patrik -- Macúrik, Patrik -- Medlenová, Elena -- Alexy, Pavel -- Menčík, Přemysl -- Přikryl, Radek -- Salač, Jan
Multicomponent Blends based on Polylactic Acid, Polyhydroxybuty-rate and thermoplastic Starch. KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe, 71. p. 104--110.
articles in magazines2018Details
Vlákna z kyseliny polymliečnej obsahujúce fluorescenčné pigmenty
Jančovičová, Viera -- Ďuricová, Barbora -- Hrabovská, Veronika -- Haberová, Katarína
Polylactic acid fibers containing fluorescent pigments. In URBAS, R. -- PUŠNIK, N. Proceedings 8th Conference on information and graphic arts technology, Ljubljana, Slovenia, 7-8 June 2018. Ljubljana: University of Ljubljana, 2018, p. 214--218. ISBN 978-961-6900-24-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vlastnosti biodegradovateľných vlákien z kyseliny polymliečnej
Hrabovská, Veronika -- Ujhelyiová, Anna -- Ryba, Jozef -- Jančovičová, Viera -- Hricová, Marcela
Properties of biodegradable fibres from polylactic acid. In Book of Proceedings of the 9th international textile, clothing & design Book of Proceedings of the 9th International Textile, Clothing & Design Conference – Magic World of Textiles, 7.-10.10. 2018, Dubrovník, Croatia. 1st ed. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, 2018, p. 33--38. ISSN 1847-7275.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vlastnosti modifikovaných PLA vlákien
Hrabovská, Veronika -- Hricová, Marcela -- Jančovičová, Viera -- Ujhelyiová, Anna
Properties of modified PLA fibres. In 18th AUTEX World Textile Conference, June 20-22, 2018, Istanbul, Turkey. Istanbul: Istanbul Technical University, 2018, p. 989--992.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vply vybraných priemyselných zmäkčovadiel na mechanické, termické a morfologické vlastnosti zmesí obsahujúce poly(3-hydroxybutyrat)úkyselina polymliečna/zmäkčovadlo, určených pre 3D tlač
Menčík, Přemysl -- Přikryl, Radek -- Stehnová, Ivana -- Melčová, Veronika -- Kontárová, Soňa -- Figalla, Silvester -- Alexy, Pavel -- Bočkaj, Ján
Effect of selected commercial plasticizers on mechanical, thermal, and morphological properties of poly(3-hydroxybutyrate)/Poly(lactic acid)/plasticizer biodegradable blends for three-dimensional (3D) print. Materials [elektronický zdroj], 11. p. 10.
articles in magazines2018Details
Vplyv chladenia na mechanické vlastnosti polypropylénových vlákien
Ryba, Jozef -- Polák, Šimon -- Hrabovská, Veronika -- Kleščík, Michal
Influence of cooling air on mechanical properties of polypropylene fibres. In Book of Proceedings of the 9th international textile, clothing & design Book of Proceedings of the 9th International Textile, Clothing & Design Conference – Magic World of Textiles, 7.-10.10. 2018, Dubrovník, Croatia. 1st ed. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, 2018, p. 57--62. ISSN 1847-7275.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
Vplyv štruktúry halloyzitu na fyzikálne, chemické, štruktúrne a biologické vlastnosti nanovlákien na báze želatíny a polykaprolactonu
Pavliňáková, Veronika -- Fohlerová, Zdenka -- Pavliňák, David -- Khunová, Viera -- Vojtová, Lucy
Effect of halloysite nanotube structure on physical, chemical, structural and biological properties of elastic polycaprolactone/gelatin nanofibers for wound healing applications. Materials Science & Engineering C - Materials for Biological Applications, 91. p. 94--102.
articles in magazines2018Details
Vulkanizačné systémy pre elastpmérne zmesi na báze IIR a halogenovaného IIR: prehľad
Kruželák, Ján -- Hudec, Ivan
Vulcanization systems for rubber compounds based on IIR and halogenated IIR: an overview. Rubber Chemistry and Technology, 91. p. 167--183.
articles in magazines2018Details
Vytvrdzovanie elektrónovým lúčom v obalovom priemysle
Griger, Jakub -- Šariský, Dávid -- Štromajer, Zuzana -- Oravec, Michal -- Čeppan, Michal -- Jančovičová, Viera
Electron beam curing of printing inks in packaging industry. In URBAS, R. -- PUŠNIK, N. Proceedings 8th Conference on information and graphic arts technology, Ljubljana, Slovenia, 7-8 June 2018. Ljubljana: University of Ljubljana, 2018, p. 58--62. ISBN 978-961-6900-24-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details