21. 9. 2020  11:51 Matúš
Akademický informační systém

Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 28

PublikaceDruh výsledku
Rok
Podrobnosti
Biodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Baco, Andrej -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív
Špireková, Dominika -- Feranc, Jozef
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre fóliové materiály
Humajová, Katarína -- Vanovčanová, Zuzana
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre fóliové materiály. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre vnútornú vrstvu trojvrstvých fólií typu ABA
Kožíková, Júlia -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre vnútornú vrstvu trojvrstvých fólií typu ABA. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť
Sedmáková, Barbora -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Stančeková, Miroslava -- Tomanová, Katarína
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia
Ďatko, Tomáš -- Kruželák, Ján
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Environmentálne prijateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov
Gálisová, Ivana -- Alexy, Pavel
Environmentálne prijateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Influence of dicumyl peroxide and Type I and II co-agents on cross-linking and physical-mechanical properties of rubber compounds based on NBR
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hložeková, Klaudia -- Hudec, Ivan
Influence of dicumyl peroxide and Type I and II co-agents on cross-linking and physical-mechanical properties of rubber compounds based on NBR. Plastics Rubber and Composites, 49. s. 307--320.
články v časopisech
2020
Podrobnosti
Influence of trans-polyoctylene rubber content on styrene-butadiene rubber properties
Macúrik, Patrik -- Anyszka, Rafal -- Hudec, Ivan -- Malčeková, Terézia -- Kruželák, Ján
Influence of trans-polyoctylene rubber content on styrene-butadiene rubber properties. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 1--5.
články v časopisech2020
Podrobnosti
Managing the analytical challenges related to micro- and nanoplastics in the environment and food: filling the knowledge gaps
Alexy, Pavel -- Anklam, Elke -- Emans, Ton -- Furfari, Antonino -- Galgani, Francois -- Hanke, Georg -- Koelmans, Albert -- Pant, Rana -- Saveyn, Hans -- Kluettgen, Birgit Sokull
Managing the analytical challenges related to micro- and nanoplastics in the environment and food: filling the knowledge gaps. Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment, 37. s. 1--10.
články v časopisech2020Podrobnosti
Modifikované polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity
Petková, Mária -- Ujhelyiová, Anna
Modifikované polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Preparation and characterisation of polymer nanocomposites filled with photosensitizers for biomedical applications
Kováčová, Mária -- Špitalský, Zdenko
Preparation and characterisation of polymer nanocomposites filled with photosensitizers for biomedical applications. Disertační práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov
Gombár, Peter -- Hudec, Ivan
Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty
Bartoňová, Katarína -- Vašková, Ida
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely
Roľková, Daniela -- Ujhelyiová, Anna
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Ušák, Elemír -- Ušáková, Mariana -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation. Polymers for Advanced Technologies, 31. s. 1624--1633.
články v časopisech
2020Podrobnosti
Rubber magnets cured with peroxide and coagents
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan -- Gořalík, Marek
Rubber magnets cured with peroxide and coagents. Journal of Elastomers and Plastics, 52. s. 253--270.
články v časopisech2020Podrobnosti
Sieťovanie kaučukových matríc pomocou kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov
Lažo, Filip -- Kruželák, Ján
Sieťovanie kaučukových matríc pomocou kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy
Balogh, Róbert -- Danko, Martin -- Andicsová-Eckstein, Anita -- Tokár, Kamil
Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1--2. ISBN 978-80-972360-6-9.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty
2020
Podrobnosti
Štruktúra a vlastnosti vlákien z biodegradovateľných polymérov
Horváth, Vojtech -- Ujhelyiová, Anna
Štruktúra a vlastnosti vlákien z biodegradovateľných polymérov. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaní
Hrbíková, Miroslava -- Plavec, Roderik
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaní. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vplyv oligomérnych zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHB
Sjekelová, Barbora -- Plavec, Roderik
Vplyv oligomérnych zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHB. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020
Podrobnosti
Vplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákien
Obertová, Erika -- Hricová, Marcela
Vplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákien. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020Podrobnosti
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné materiály z obnoviteľných zdrojov surovín
Džuganová, Michaela -- Omaníková, Leona
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné materiály z obnoviteľných zdrojov surovín. Bakalářská práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné polymérne materiály
Makuch, Marián -- Omaníková, Leona
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné polymérne materiály. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB
Tomaštíková, Ema -- Plavec, Roderik
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce2020Podrobnosti
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB/zmäkčovadlo
Drobná, Annamária -- Plavec, Roderik
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB/zmäkčovadlo. Diplomová práce. 2020.
závěrečná práce
2020
Podrobnosti