21. 9. 2020  2:00 Matúš
Akademický informačný systém

Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 28

PublikácieDruh výsledkuRok
Podrobnosti
Biodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Baco, Andrej -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné materiály na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív
Špireková, Dominika -- Feranc, Jozef
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze obnoviteľných zdrojov s použitím organických aditív. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre fóliové materiály
Humajová, Katarína -- Vanovčanová, Zuzana
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre fóliové materiály. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre vnútornú vrstvu trojvrstvých fólií typu ABA
Kožíková, Júlia -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre vnútornú vrstvu trojvrstvých fólií typu ABA. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť
Sedmáková, Barbora -- Alexy, Pavel
Biodegradovateľné polymérne zmesi z obnoviteľných zdrojov surovín a ich biodegradovateľnosť. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Stančeková, Miroslava -- Tomanová, Katarína
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia
Ďatko, Tomáš -- Kruželák, Ján
Elastomérne kompozity s účinkami absorpčného tienenia elektromagnetického žiarenia. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Environmentálne prijateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov
Gálisová, Ivana -- Alexy, Pavel
Environmentálne prijateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca2020Podrobnosti
Influence of dicumyl peroxide and Type I and II co-agents on cross-linking and physical-mechanical properties of rubber compounds based on NBR
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hložeková, Klaudia -- Hudec, Ivan
Influence of dicumyl peroxide and Type I and II co-agents on cross-linking and physical-mechanical properties of rubber compounds based on NBR. Plastics Rubber and Composites, 49. s. 307--320.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Influence of trans-polyoctylene rubber content on styrene-butadiene rubber properties
Macúrik, Patrik -- Anyszka, Rafal -- Hudec, Ivan -- Malčeková, Terézia -- Kruželák, Ján
Influence of trans-polyoctylene rubber content on styrene-butadiene rubber properties. Acta Chimica Slovaca, 13. s. 1--5.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Managing the analytical challenges related to micro- and nanoplastics in the environment and food: filling the knowledge gaps
Alexy, Pavel -- Anklam, Elke -- Emans, Ton -- Furfari, Antonino -- Galgani, Francois -- Hanke, Georg -- Koelmans, Albert -- Pant, Rana -- Saveyn, Hans -- Kluettgen, Birgit Sokull
Managing the analytical challenges related to micro- and nanoplastics in the environment and food: filling the knowledge gaps. Food Additives and Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment, 37. s. 1--10.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Modifikované polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity
Petková, Mária -- Ujhelyiová, Anna
Modifikované polypropylénové vlákna pre silikátové kompozity. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Preparation and characterisation of polymer nanocomposites filled with photosensitizers for biomedical applications
Kováčová, Mária -- Špitalský, Zdenko
Preparation and characterisation of polymer nanocomposites filled with photosensitizers for biomedical applications. Dizertačná práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov
Gombár, Peter -- Hudec, Ivan
Priepustnosť vodnej pary vulkanizátmi pri podmienkach blízkych vulkanizácii automobilových plášťov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty
Bartoňová, Katarína -- Vašková, Ida
Príprava a testovanie vplyvu biopolymérnych matríc na dermálne fibroblasty. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely
Roľková, Daniela -- Ujhelyiová, Anna
Príprava a vlastností PLA vlákien pre textilné účely. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Ušák, Elemír -- Ušáková, Mariana -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber magnets based on NBR and lithium ferrite with the ability to absorb electromagnetic radiation. Polymers for Advanced Technologies, 31. s. 1624--1633.
články v časopisoch2020
Podrobnosti
Rubber magnets cured with peroxide and coagents
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan -- Gořalík, Marek
Rubber magnets cured with peroxide and coagents. Journal of Elastomers and Plastics, 52. s. 253--270.
články v časopisoch
2020Podrobnosti
Sieťovanie kaučukových matríc pomocou kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov
Lažo, Filip -- Kruželák, Ján
Sieťovanie kaučukových matríc pomocou kombinovaných sírnych a peroxidových vulkanizačných systémov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy
Balogh, Róbert -- Danko, Martin -- Andicsová-Eckstein, Anita -- Tokár, Kamil
Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, s. 1--2. ISBN 978-80-972360-6-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
Štruktúra a vlastnosti vlákien z biodegradovateľných polymérov
Horváth, Vojtech -- Ujhelyiová, Anna
Štruktúra a vlastnosti vlákien z biodegradovateľných polymérov. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaní
Hrbíková, Miroslava -- Plavec, Roderik
Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych materiálov po ich viacnásobnom spracovaní. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv oligomérnych zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHB
Sjekelová, Barbora -- Plavec, Roderik
Vplyv oligomérnych zmäkčovadiel na vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí PLA/PHB. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákien
Obertová, Erika -- Hricová, Marcela
Vplyv podmienok prípravy na vlastnosti biodegradovateľných vlákien. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné materiály z obnoviteľných zdrojov surovín
Džuganová, Michaela -- Omaníková, Leona
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné materiály z obnoviteľných zdrojov surovín. Bakalárska práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné polymérne materiály
Makuch, Marián -- Omaníková, Leona
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné polymérne materiály. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca
2020
Podrobnosti
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB
Tomaštíková, Ema -- Plavec, Roderik
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB/zmäkčovadlo
Drobná, Annamária -- Plavec, Roderik
Vplyv viacnásobného spracovania na výsledné vlastnosti zmesí PLA/PHB/zmäkčovadlo. Diplomová práca. 2020.
záverečná práca2020
Podrobnosti