Jan 26, 2020   11:54 a.m. Tamara
Academic information system

Department of Plastics, Rubber and Fibres (IPM FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 66

PublicationsType of resultYearDetails
Adhézia epiteliálnych buniek na filmoch napodobňujúcich povrch polymérnych skeletov umelej uretry v porovnaní s molekulami modelovania integrínovej väzby
Kollár, Jakub -- Morelli, Andrea -- Chiellini, Federica -- Miertuš, Stanislav -- Bakoš, Dušan -- Frecer, Vladimír
Epithelial cell adhesion on films mimicking surface of polymeric scaffolds of artificial urethra compared to molecular modeling of integrin binding. Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 34. p. 280--290.
articles in magazines2019Details
Antibakteriálne biokompatibilné nanovlákna na báze PCL a tubulárneho halloyzitu functionalizovaného erythromycinom
Olejníková, Petra -- Khunová, Viera -- Špitálsky, Zdenko -- Kováčová, Mária -- Berkeš, Dušan -- Ghosal, Kajal
Antibacterial biocompatible electrospun nanofibres based on PCL and erythromycine functionalized halloysite nanotubes. In Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko. Kerkrade, Holandsko,: Brightlands Chemelot Campus, 2019, p. 59.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Aplikácia peroxidových vulkanizačných systémov pri sieťovaní elastomérnych magnetov na báze NBR a bárnatého feritu
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Medlenová, Elena -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Application of peroxide curing systems in cross-linking of rubber magnets based on NBR and barium ferrite. Advances in Materials Science and Engineering, 2019. p. 2019.
articles in magazines2019Details
Application of photochromic pigment in mass dyed polypropylene fibres intended for intelligent textiles
Hrabovská, Veronika -- Hricová, Marcela -- Ujhelyiová, Anna
Application of photochromic pigment in mass dyed polypropylene fibres intended for intelligent textiles. Acta Chimica Slovaca, 12. p. 82--90.
articles in magazines2019Details
Barium and strontium ferrite-filled composites based on NBR and SBR
Kruželák, Ján -- Lopatková, Martina -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Barium and strontium ferrite-filled composites based on NBR and SBR. Journal of Elastomers and Plastics, 51. p. 421--439.
articles in magazines2019Details
Biodegradable Blends Based on Polymers from Renewable Resources
Lépes, Dávid -- Tomanová, Katarína
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biodegradable fibres - preparation and properties
Pavolka, Jakub -- Hricová, Marcela
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biodegradable fibres - preparation and properties
Roháčová, Michaela -- Hricová, Marcela
Biodegradovateľné vlákna – ich príprava a vlastnosti. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biodegradable polymer blends based on renewable resources
Perďochová, Dagmara -- Alexy, Pavel
Zmesi biodegradovateľných polymérov na báze obnoviteľných zdrojov. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biodegradable polymer materials potentially utilizable in tissue engineering
Fogašová, Mária -- Vašková, Ida
Biodegradovateľné polymérne materiály potenciálne využiteľné v tkanivovom inžinierstve. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biodegradovateľné feromagnetické polymérne nanovlákna na báze funkcionalizovaného halloyzitu
Khunová, Viera -- Škratek, Martin -- Pavliňáková, Veronika -- Fohlerová, Zdenka -- Pavliňák, David
Biodegradable softmagnetic polymer nanofibres based on functionalised halloysite. In Eurofillers Polymerblends: 50 years of Polymer Research at the University of Palermo in honour of the retirement of Prof. Francesco Paolo La Mantia. Palermo, Taliansko,: Università degli Studi di Palermo, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Biodegradovateľné PCL/GEL nanovlákna pre tkanivové inžinierstvo: vplyv halloyzitu na fyzikálne a biologické vlastnosti
Khunová, Viera -- Pavliňáková, Veronika -- Pavliňák, David -- Fohlerová, Zdenka
Biodegradable pcl/gel nanofibers for tissue engineering: effect of halloysite on physical and biological properties. In Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko. Kerkrade, Holandsko,: Brightlands Chemelot Campus, 2019, p. 16.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Biodegradovateľné polymerné zmesi na báze kyseliny polymliečnej (PLA), polyhydroxybutyrátu (PHB) a termoplastického škrobu (TPS)
Gálisová, Ivana -- Jurkovič, Patrik -- Plavec, Roderik -- Feranc, Jozef -- Vašková, Ida -- Vanovčanová, Zuzana -- Tomanová, Katarína -- Omaníková, Leona -- Medlenová, Elena -- Danišová, Lucia -- Bočkaj, Ján -- Alexy, Pavel -- Repiská, Martina
Biodegradable polymers blends base on polylactic acid (PLA), polyhydroxybutyrate (PHB) and thermoplastic starch (TPS). In Brightlands Rolduc Polymer Conference, Innovative Polymer Materials for Future Health, 9.-11.9.2019, Kerkrade, Holandsko. Kerkrade, Holandsko,: Brightlands Chemelot Campus, 2019, p. 10.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Bioengineered Scaffolds as Substitutes for Grafts for Urethra Reconstruction
Čulenová, Martina -- Bakoš, Dušan -- Žiaran, Stanislav -- Bodnárová, Simona -- Varga, Ivan -- Danišovič, Ľuboš
Bioengineered Scaffolds as Substitutes for Grafts for Urethra Reconstruction. Materials [elektronický zdroj], 12. p. 3449.
articles in magazines2019Details
Biopolymers of microalgae, structure and properties
Halaj, Michal -- Capek, Peter
Biopolyméry mikrorias, štruktúra a vlastností. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Biopolyméry ako plnivo v kaučukových zmesiach
Hudec, Ivan -- Feranc, Jozef -- Šutý, Štefan -- Ház, Aleš
Biopolymers as a filler in rubber blends. In IRC 2019 – Innovations in Elastomeric Materials and Products. Londýn,: IRC, 2019, p. 1--6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Ceramic architectures as models for 3d printed tissue engineering applications
Janek, Marián -- Veteška, Peter -- Randová, Kristína -- Hajdúchová, Zora -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Smrčková, Eva -- Alexy, Pavel -- Bača, Ľuboš
Ceramic architectures as models for 3d printed tissue engineering applications. Lékař a technika, 49. p. 31--35.
articles in magazines2019Details
Composite materials based on PLA/PHB
Szemanová, Lucia -- Feranc, Jozef
Kompozitné materiály na báze PLA/PHB. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Composite materials based on PLA/PHB suitable for 3D printing
Ballek, Juraj -- Feranc, Jozef
Kompozitné materiály na báze PLA/PHB vhodné pre 3D tlač. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cross-linking of rubber matrices with peroxide vulcanization system
Hakošová, Simona -- Kruželák, Ján
Sieťovanie kaučukových matríc peroxidovým vulkanizačným systémom. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Cytotoxicity study of biopolymer materials and processing additives
Zajacová, Andrea -- Vašková, Ida
Štúdium cytotoxicity biopolymérnych materiálov a spracovateľských prísad. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Effect of vulcanization systems on cross-linking and properties of rubber compounds based on SBR and EPDM
Maslíková, Anna -- Kruželák, Ján
Vplyv vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania a vlastnosti kaučukových zmesí na báze SBR a EPDM. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Elastomérne kompozity plnené magneticky mäkkým feritom
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Hudec, Ivan -- Dosoudil, Rastislav
Rubber composites filled with magnetic soft filler. In Elastomery 2019. Piastów,: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 2019, p. 107. ISBN 978-83-63555-60-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Elastomérne kompozity používané ako absorbéry elektromagnetického žiarenia
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber composites used as absorbers of electromagnetic radiation. In Elastomery 2019. Piastów,: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 2019, p. 39. ISBN 978-83-63555-60-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Elastomérne kompozity s magnetickým plnivom
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Hudec, Ivan -- Dosoudil, Rastislav
Rubber composites with incorporated magnetic filler. In Europe Rubber Industry Forum, All About Rubber Compounding, 7.-9.5.2019, Viedeň, Rakúsko. 1st ed. Viedeň,: TechnoBiz Communications, 2019, p. 1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Elastomérne kompozity schopné tieniť elektromagnetické žiarenie
Kruželák, Ján -- Preťo, Jozef -- Hronkovič, Ján -- Vilčáková, Jarmila -- Hudec, Ivan
Rubber composites able to absorb electromagnetic radiation. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, p. 202.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Elastomérne kompozity so schopnosťou tieniť elektromagnetické žiarenia
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Rubber composites with the ability to absorb electromagnetic radiation. In ZFM Festkörpertag. Hannover, Nemecko: Zentrum für Festkörperchemie und Neue Materialien, 2019, p. 1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Fibres from PLA dyed special dyestuffs
Gregorová, Jana -- Ujhelyiová, Anna
Vlákna z kyseliny polymliečnej farbené špeciálnymi farbivami. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Functionalized graphene oxide nanoplatform for cancer detection
Bugárová, Nikola -- Omastová, Mária
Funkcionalizovaná grafén oxidová nanoplatforma na detekciu rakoviny. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Haloizitové nanotrubičky modifikované repelentom v polypropylénových vláknach: vplyv na štruktúru a mechanické vlastnosti
Tomčíková, Zita -- Ujhelyiová, Anna -- Holcová, Katarína -- Michlík, Peter -- Hricová, Marcela
Halloysite nanotubes modified by repellent in polypropylene fibres: influence on supermolecular structure and mechanical properties. NART 2019, Nanofibers, Applications and Related Technologies, p. 10--11.
articles in magazines2019Details
Hydroxyapatite based materials for fdc 3d printing filaments applicable in tissue scaffolds development
Janek, Marián -- Gabošová, Tatiana -- Fialka, Roman -- Hajdúchová, Zora -- Veteška, Peter -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Plavec, Roderik -- Kovár, Vladimír -- Peciar, Peter -- Bača, Ľuboš -- Alexy, Pavel
Hydroxyapatite based materials for fdc 3d printing filaments applicable in tissue scaffolds development. In Preparation of Ceramic Materials. Košice,: Technická univerzita v Košiciach, 2019, p. 115--122. ISBN 978-80-553-3314-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Kombinácia sírneho a peroxidového vulkanizačného systému
Hudec, Ivan -- Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea
Combined sulphur-peroxide curing system. In Gumference 2019. Zlín,: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2019, p. 12--13. ISBN 978-80-7454-880-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Kryštalizácia polypropylén/haloizit vlákien
Petková, Mária -- Ryba, Jozef -- Hrabovská, Veronika -- Ujhelyiová, Anna -- Hricová, Marcela
The crystallization of polypropylene/halloysite fibers. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 136. p. 1093--1101.
articles in magazines2019Details
Kryštalizácia polypropylénu v prítomnosti anorganických aditív
Ujhelyiová, Anna -- Horbanová, Ľuba -- Petková, Mária -- Ryba, Jozef -- Annus, Július
Polypropylene Crystallisation in the Presence of Inorganic Additives. Fibres and textiles in Eastern Europe, 27. p. 30--38.
articles in magazines2019Details
Magnetic composites based on NR and strontium ferrite
Kruželák, Ján -- Kvasničáková, Andrea -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Magnetic composites based on NR and strontium ferrite. Acta Chimica Slovaca, 12. p. 63--69.
articles in magazines2019Details
Magnetic elastomeric composites filled by lithium ferrites
Ušáková, Mariana -- Ušák, Elemír -- Dosoudil, Rastislav -- Kruželák, Ján
Magnetic elastomeric composites filled by lithium ferrites. In SITEK, J. -- VAJDA, J. -- JAMNICKÝ, I. APCOM 2019. Melville: AIP Publishing, 2019, ISBN 978-0-7354-1873-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Magnetické kompozity schopné absorbovať elektromagnetický smog
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Dosoudil, Rastislav -- Hudec, Ivan
Magnetic composites able to absorb electromagnetic smog. In IRC 2019 – Innovations in Elastomeric Materials and Products. Londýn,: IRC, 2019, p. 1--6.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Magnetoactive composites based on elastomer matrix and magnetic filler
Otruba, Ján -- Kruželák, Ján
Magnetoaktívne kompozity na báze elastomérnej matrice a magnetického plniva. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Mechanical testing of hydroxyapatite based filaments applicable in FDC 3D printing for tissue scaffolds development
Janek, Marián -- Gabošová, Tatiana -- Fialka, Roman -- Hajdúchová, Zora -- Veteška, Peter -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Plavec, Roderik -- Kovár, Vladimír -- Peciar, Peter -- Bača, Ľuboš -- Alexy, Pavel
Mechanical testing of hydroxyapatite based filaments applicable in FDC 3D printing for tissue scaffolds development. In Fractography of Advanced Ceramics, FAC 2019, 8.-11.9.2019, Smolenice. Košice,: Institute of Materials Research SAS, 2019, p. 24. ISBN 978-80-89782-12-3.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Odstránenie spojiva a spekanie kompozitných filamentov polymér-keramika pre použitie v tavnom nanášaní keramiky
Veteška, Peter -- Hajdúchová, Zora -- Randová, Kristína -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Tomanová, Katarína -- Feranc, Jozef -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Thermal debinding and sintering of polymer-ceramic composite filaments for FDC. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, p. 85.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Optimization of thermoplastic starch for applications in polymer blends
Ivanič, František -- Chodák, Ivan
Optimalizácia termoplastického škrobu pre aplikácie v polymérnych zmesiach. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black
Dosoudil, Rastislav -- Lisý, Kornel -- Kruželák, Ján
Permeability, permittivity and em-wave absorption properties of polymer composites filled with MnZn ferrite and carbon black. In CSMAG'19. Bratislava: Slovak Physical Society, 2019, p. 108. ISBN 978-80-89855-07-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Peroxide vulcanization systems applied for cross-linking of rubber matrices
Štefanková, Adriana -- Kruželák, Ján
Peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matríc. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Plasticizers for biodegradable polymer blends
Koreň, Dávid -- Vanovčanová, Zuzana
Zmäkčovadlá pre biodegradovateľné polymérne zmesi. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Plasticizing systems for blends PLA/PHB/TPS
Hložeková, Klaudia -- Vanovčanová, Zuzana
Plastifikačné systémy pre zmesi PLA/PHB/TPS. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Plasty v životnom prostredí
Alexy, Pavel -- Feranc, Jozef -- Omaníková, Leona -- Plavec, Roderik
Plasty v životnom prostredí. In Chémia, biológia a životné prostredie. Bratislava,: FCHPT STU, 2019, p. 13--23. ISBN 978-80-8208-016-5.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Príprava malých keramických objektov pomocou aditívnej výroby
Hajdúchová, Zora -- Veteška, Peter -- Feranc, Jozef -- Tomanová, Katarína -- Plavec, Roderik -- Omaníková, Leona -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Preparation of small ceramic objects by fused filament fabrication. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, p. 83.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Reologické vlastnosti PLA zmesí pre prípravu vlákien
Ujhelyiová, Anna -- Baníková, Kristína -- Hrabovská, Veronika -- Plavec, Roderik
Rheological properties of PLA blends for fibre preparation. In Advances in plastics technology - APT’19. Toruń, Poľsko,: Łukasiewicz Research Network - Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, 2019, p. 1115--1116. ISBN 978-83-63555-59-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Rubber composites with the effect of electromagnetic radiation shielding
Kvasničáková, Andrea -- Kruželák, Ján -- Hudec, Ivan -- Dosoudil, Rastislav
Rubber composites with the effect of electromagnetic radiation shielding. In European PhD seminar on Rubber Technology. 1st ed. Twente, Holandsko,: University of Twente, 2019.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Sieťotlačené PEDOT:PSS/halloysite protielektródy pre farbivom senzibilizované solárne články
Gemeiner, Pavol -- Kuliček, Jaroslav -- Syrový, Tomáš -- Ház, Aleš -- Khunová, Viera -- Hatala, Michal -- Mikula, Milan -- Hvojnik, Matej -- Gál, Lukáš -- Jablonský, Michal -- Omastová, Mária
Screen-printed PEDOT:PSS/halloysite counter electrodes for dye-sensitized solar cells. Synthetic Metals, 256. p. 16148.
articles in magazines2019Details
Smreková kôra - zdroj polyfenolických zlúčenín: optimalizácia podmienok superkritickej extrakcie s použitím oxidu uhličitého
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Burčová, Zuzana -- Feranc, Jozef -- Kreps, František -- Šurina, Igor -- Jablonský, Michal
Spruce Bark-A Source of Polyphenolic Compounds: Optimizing the Operating Conditions of Supercritical Carbon Dioxide Extraction. Molecules, 24. p. 1250--1264.
articles in magazines2019Details
Starnutie plastifikovaných mulčovacích fólií z kyseliny polymliečnej a poly 3-hydroxy butyratu plnených sadzami počas jednej sezóny produkcie sladkej papriky
Mosnáčková, Katarína -- Šlosár, Miroslav -- Kollár, Jozef -- Janigová, Ivica -- Šišková, Alena -- Chmela, Štefan -- Sikorska, Wanda -- Perďochová, Dagmara -- Gálisová, Ivana -- Alexy, Pavel -- Chodák, Ivan -- Mosnáček, Jaroslav
Ageing of plasticized poly(lactic acid)/poly(3-hydroxybutyrate)/carbon black mulching films during one season of sweet pepper production. European Polymer Journal, 114. p. 81--89.
articles in magazines2019Details
Structure and properties of fibres based on PLA
Baniková, Kristína -- Ujhelyiová, Anna
Štruktúra a vlastností vlákien na báze PLA. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Study of structure and properties of fibres from biodegradable polymers
Hrabovská, Veronika -- Ujhelyiová, Anna
Štúdium štruktúry a vlastností vlákien z biodegradovateľných polymérov. Dissertation thesis. 2019.
final thesis2019Details
ŠTÚDIA o referenčných technikách zodpovedajúcich BAT pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré nespadajú pod zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Baran, Peter -- Dvonka, Vladimír -- Grenčíková, Anna -- Gschweng, David -- Halasz, Ladislav -- Hrubá, Jarmila -- Kováčová, Monika -- Kruželák, Ján -- Mackuľak, Tomáš -- Meszárosová, Dóra -- Popovičová, Alena -- Sulová, Janka -- Škulcová, Andrea -- Škulcová, Emília -- Šuleková, Dáša -- Žemlička, Lukáš
ŠTÚDIA o referenčných technikách zodpovedajúcich BAT pre zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá, ktoré nespadajú pod zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bratislava,: Slovenská agentúra životného prostredia, 2019. 304 p. ISBN 978-80-8213-006-8.
monographs, textbooks, manuals, norms, patents, research reports, other non-periodical publications2019Details
Testing of various concentrations of plasticizers influence on dermal fibroblasts
Vaseková, Andrea -- Vašková, Ida
Testovanie vplyvu rôznych koncentrácií zmäkčovadiel na dermálne fibroblasty. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
Testovanie cytotoxicity a biokompatibility materiálov na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a škrobu pre aplikáciu v tkanivovom inžinierstve uretry
Čulenová, Martina -- Žiaran, Stanislav -- Varchulová - Nováková, Zuzana -- Gálfiová, Paulína -- Alexy, Pavel -- Vašková, Ida -- Gálisová, Ivana -- Medlenová, Elena -- Danišová, Lucia
Testovanie cytotoxicity a biokompatibility materiálov na báze kyseliny polymliečnej, polyhydroxybutyrátu a škrobu pre aplikáciu v tkanivovom inžinierstve uretry. In Zborník vedeckých prác, Fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti, 16.4.2019, Bratislava :. 1st ed. Bratislava,: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, p. 118--123. ISBN 978-80-223-4712-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
The Blends of PLA/PHB for 3D Printing
Ondria, Matúš -- Plavec, Roderik
Zmesi PLA/PHB pre 3D tlač. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Blends of PLA/PHB for 3D Printing
Vendleková, Petra -- Plavec, Roderik
Zmesi PLA/PHB pre 3D tlač. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Plasticizers Combinations on Properties of PLA/PHB Blends
Pružincová, Lucia -- Plavec, Roderik
Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Plasticizers Combinations on Properties of PLA/PHB Blends
Hrbíková, Slávka -- Plavec, Roderik
Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Reactive Additives on the Properties of PLA/PHB Blends
Jakubčová, Jaroslava -- Omaníková, Leona
Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
The Influence of Reactive Additives on the Properties of PLA/PHB Blends
Medvecová, Jana -- Omaníková, Leona
Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
Vplyv špeciálneho plastifikátora na štruktúru a mechanické vlastnosti PLA vlákien
Tomčíková, Zita -- Ujhelyiová, Anna -- Holcová, Katarína -- Krivoš, Štefan -- Hricová, Marcela
Influence of special plasticizer on structure and mechanical properties of PLA fibres. In Advances in plastics technology - APT’19. Toruń, Poľsko,: Łukasiewicz Research Network - Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, 2019, p. 1106--1114. ISBN 978-83-63555-59-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vývoj kompozitných filamentov pre tavné nanášanie oxidovej keramiky
Randová, Kristína -- Veteška, Peter -- Hajdúchová, Zora -- Feranc, Jozef -- Tomanová, Katarína -- Plavec, Roderik -- Bača, Ľuboš -- Janek, Marián
Development of composite filaments for fused deposition modeling of oxide ceramics. In XVI ECERS Conference, 16.-20.6.2019, Torino. Torino, Italy,: Politecnico di Torino, 2019, p. 258.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Zelená chémia
Borsig, Eberhard -- Ujhelyiová, Anna -- Fidlerová, A. -- Milata, Viktor
Zelená chémia. ChemZi, 15. p. 8.
articles in magazines2019Details