18. 1. 2020  2:11 Bohdana
Akademický informační systém

Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ZAJACOVÁ, A. -- VAŠKOVÁ, I. Štúdium cytotoxicity biopolymérnych materiálov a spracovateľských prísad. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Štúdium cytotoxicity biopolymérnych materiálov a spracovateľských prísad
Anglický název: Cytotoxicity study of biopolymer materials and processing additives
Český název:
Autor: Ing. Andrea Zajacová
Ing. Ida Vašková, PhD.
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: tissue engineering, cytotoxicity, cytotoxicita, tkanivové inžinierstvo, biopolymérne materiály, biopolymer materials
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Andrea Zajacová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)