17. 10. 2019  19:45 Hedviga
Akademický informačný systém

Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MASLÍKOVÁ, A. -- KRUŽELÁK, J. Vplyv vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania a vlastnosti kaučukových zmesí na báze SBR a EPDM. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv vulkanizačných systémov na priebeh sieťovania a vlastnosti kaučukových zmesí na báze SBR a EPDM
Anglický názov: Effect of vulcanization systems on cross-linking and properties of rubber compounds based on SBR and EPDM
Český názov:
Autor: Ing. Anna Maslíková
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: sulphur vulcanization, butadienestyrene rubber, peroxidová vulkanizácia, accelerators, etylén-propylén-diénový kaučuk EPDM, butadiénstyrénový kaučuk SBR, sírna vulkanizácia, ethylene-propylene-diene rubber, urýchľovače, peroxide vulcanization, kovulkanizačné činidla, co-agents
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Anna Maslíková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)