17. 10. 2019  4:53 Hedviga
Akademický informační systém

Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HRBÍKOVÁ, S. -- PLAVEC, R. Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Vplyv kombinácií zmäkčovadiel na vlastnosti zmesí PLA/PHB
Anglický název: The Influence of Plasticizers Combinations on Properties of PLA/PHB Blends
Český název:
Autor: Ing. Slávka Hlaváčiková
Ing. Roderik Plavec, PhD.
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: polyhydroxybutyrate, combinations of plasticizers, kyselina polymliečna, polyhydroxybutyrát,, kombinácie zmäkčovadiel, polylactic acid
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Slávka Hlaváčiková
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)