18. 10. 2019  15:52 Lukáš
Akademický informačný systém

Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAKUBČOVÁ, J. -- OMANÍKOVÁ, L. Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Vplyv prídavku reaktívneho aditíva na vlastnosti zmesi PLA/PHB
Anglický názov: The Influence of Reactive Additives on the Properties of PLA/PHB Blends
Český názov:
Autor: Jaroslava Jakubčová
Ing. Leona Omaníková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: polyhydroxybutyrate, polyhydroxybutyrát, kyselina polymliečna, biodegradovateľná polymérna zmes, biodegradable polymer blend, polylactic acid
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Jaroslava Jakubčová
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)