21. 11. 2019  8:34 Elvíra
Akademický informační systém

Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠTEFANKOVÁ, A. -- KRUŽELÁK, J. Peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matríc. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní kaučukových matríc
Anglický název: Peroxide vulcanization systems applied for cross-linking of rubber matrices
Český název:
Autor: Bc. Adriana Proksová
doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: butadiénstyrénový kaučuk, kovulkanizačné činidlá, : peroxide vulcanization (curing) systems, vulkanizačné charakteristiky, vulcanization characteristics, styrene-butadiene rubber, physical-mechanical properties, vulcanization co-agents, fyzikálno-mechanické vlastnosti, peroxidové vulkanizačné systémy, sieťová hustota, cross-link density
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Adriana Proksová
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)