14. 12. 2019  2:49 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KRUŽELÁK, J. -- KVASNIČÁKOVÁ, A. -- DOSOUDIL, R. -- HUDEC, I. Magnetic composites based on NR and strontium ferrite. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 63--69.

Originální název: Magnetic composites based on NR and strontium ferrite
Slovenský název:
Autor: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD. (70%)
Ing. Andrea Kvasničáková (10%)
doc. Ing. Rastislav Dosoudil, PhD. (10%)
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. (10%)
Pracoviště: Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Ústav elektrotechniky
Druh publikace: články v časopisech
Periodikum: Acta Chimica Slovaca
Číslo svazku (ročník): 12
Od strany: 63
Do strany: 69
Počet stran: 7
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Vědní obor:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ján Kruželák, PhD.
Poslední změna: 10.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)


Bližší určení zdroje:

Acta Chimica Slovaca. 2019.

Originální název: Acta Chimica Slovaca
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel:
Místo vydání:
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Typ rozsahu:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Poslední změna: 03.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)