7. 4. 2020  10:21 Zoltán
Akademický informačný systém

Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 73

PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
Acetylácia buničiny-stupeň substitúcie
Kučera, Stanislav -- Šutý, Štefan
Acetylácia buničiny-stupeň substitúcie. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Anaérobná fermentácia ťažko rozložiteľných odpadov - papierenský kal
Plekancová, Michaela -- Ivanová, Lucia -- Řičica, Zdeněk -- Lazor, Michal -- Šurina, Igor -- Szabová, Petra -- Bodík, Igor
Anaérobná fermentácia ťažko rozložiteľných odpadov - papierenský kal. In Waste Forum [elektronický zdroj]. 2019, s. 50--58.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (turín) nízkoteplotnou plazmou
Szabóová, Karolína -- Vajová, Izabela -- Tiňo, Radko -- Vizárová, Katarína
Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (turín) nízkoteplotnou plazmou. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, s. 489--490. ISBN 978-80-8208-015-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou
Szabóová, Karolína -- Vizárová, Katarína
Analýza a čistenie originálneho historického pergamenu (Turín) nízkoteplotnou plazmou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Antineoplastická aktivita extraktov a látok kôry smreka obyčajného
Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Schmidt, Štefan -- Sekretár, Stanislav -- Strižincová, Petra -- Utekalová, Katarína
Antineoplastická aktivita extraktov a látok kôry smreka obyčajného. In 57. Mezinárodní konference o olejích a tucích, 15.-17.5.2019, Třebíč. Praha,: Česká společnost chemická, 2019, s. 94--98. ISBN 978-80-88307-02-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Antioxidant Activity and the Tocopherol and Phenol Contents of Grape Residues
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Schmidt, Štefan -- Strižincová, Petra -- Jablonský, Michal -- Kyselka, Jan -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Antioxidant Activity and the Tocopherol and Phenol Contents of Grape Residues. BioResources, 14. s. 4146--4156.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Antioxidants in Grapes: Isolation and Identification
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Lisý, Anton
Antioxidants in Grapes: Isolation and Identification. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Assessing the Main Opportunities Used of Biomass, Biowaste from Forestry, Agro-industrial or Food-industrial Residues into High-value-added Products Associated with Green Solvents
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš
Assessing the Main Opportunities Used of Biomass, Biowaste from Forestry, Agro-industrial or Food-industrial Residues into High-value-added Products Associated with Green Solvents. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, s. 44. ISBN 978-989-20-9622-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Assessing the opportunities for applying deep eutectic solvents for fractionation of beech wood and wheat straw
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Majová, Veronika
Assessing the opportunities for applying deep eutectic solvents for fractionation of beech wood and wheat straw. Cellulose, 26. s. 13--14.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Basic inorganic compounds as components for deacidification and preservation of cellulosic materials
Jurišová, Jana -- Králik, Milan -- Danielik, Vladimír -- Vizárová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Tiňo, Radko
Basic inorganic compounds as components for deacidification and preservation of cellulosic materials. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 125--126.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Biopolymers as a filler in rubber blends
Hudec, Ivan -- Feranc, Jozef -- Šutý, Štefan -- Ház, Aleš
Biopolymers as a filler in rubber blends. In IRC 2019 – Innovations in Elastomeric Materials and Products. Londýn,: IRC, 2019, s. 1--6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Brown-gray inks in art collections
Reháková, Milena -- Vajová, Izabela -- Vizárová, Katarína -- Čeppan, Michal
Brown-gray inks in art collections. In 7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts. Bratislava,: University Library in Bratislava, 2019, s. 44--45. ISBN 978-80-8208-021-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Catalytic features of aging and preservation of cellulosic materials
Vizárová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Tiňo, Radko -- Králik, Milan -- Gašparovičová, Dana -- Horváth, Blažej
Catalytic features of aging and preservation of cellulosic materials. In EuropaCat 2019 - 14th European Congress on Catalysis "Catalysis without Borders", 18.-23.8.2019, 18.-23.8.2019, Aachen, Nemecko: Book of Abstracts elektronický zdroj. 1. vyd. Frankfurt am Main, Nemecko,: DECHEMA, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Catalytic steps in degradation of cellulosic materials
Horváth, Blažej -- Vizárová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Tiňo, Radko -- Gašparovičová, Dana -- Králik, Milan
Catalytic steps in degradation of cellulosic materials. In 51. Symposium on Catalysis. Praha,: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, 2019, ISBN 978-80-87351-55-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Čistenie a sterilizácia nízkoteplotnou atmosférickou plazmou v procesoch konzervovania prírodných organických materiálov
Tiňo, Radko -- Vizárová, Katarína -- Reháková, Milena
Čistenie a sterilizácia nízkoteplotnou atmosférickou plazmou v procesoch konzervovania prírodných organických materiálov. In Zborník Slovenského národného múzea - História. Bratislava,: Slovenské národné múzeum, 2019, s. 49--60. ISBN 978-80-8060-457-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Čistenie modelových vzoriek objektov dedičstva účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy
Miklošová, Simona -- Tiňo, Radko
Čistenie modelových vzoriek objektov dedičstva účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou
Klempová, Simona -- Vizárová, Katarína
Čistenie modelových vzoriek výtvarných artefaktov nízkoteplotnou plazmou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid
Majová, Veronika -- Jablonský, Michal -- Škulcová, Andrea -- Ondrigová, Katarína
Delignification of pulp with two ternary deep eutectic solvents: Urea-acetamide-glycerol and malic acid-proline-lactic acid. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. s. 76--80.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Dep eutectic solvents in biomass valorization
Jablonský, Michal -- Šima, Jozef
Dep eutectic solvents in biomass valorization. Bratislava: Spektrum STU, 2019. 176 s. ISBN 978-80-227-4911-4.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties
Malvis, Ana -- Šimon, Peter -- Dubaj, Tibor -- Sládková, Alexandra -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Sekretár, Stanislav -- Schmidt, Štefan -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Hodaifa, Gassan -- Šurina, Igor
Determination of the Thermal Oxidation Stability and the Kinetic Parameters of Commercial Extra Virgin Olive Oils from Different Varieties. Journal of Chemistry, 2019. s. 1--8.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Determination of volatile organic compounds' emissions from wood processing
Velič, Annamarie -- Soldán, Maroš -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor -- Jablonský, Michal
Determination of volatile organic compounds' emissions from wood processing. Wood Research, 64. s. 461--469.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Effects of low-temperature atmospheric plasma on parchment and using for cleaning and conservation
Szabóová, Karolína -- Tiňo, Radko -- Vizárová, Katarína
Effects of low-temperature atmospheric plasma on parchment and using for cleaning and conservation. In Emerging Technology and Innovation for the Conservation of Cultural Heritage, 11.-13.9.2019, Sibiu, Rumunsko. Londýn,: The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 2019, s. 1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Evaluation of various wheat straw pretreatment processes for enzymatic hydrolysis in 2G bioethanol production
Pažitný, Andrej -- Šutý, Štefan
Evaluation of various wheat straw pretreatment processes for enzymatic hydrolysis in 2G bioethanol production. In 4th Workshop and 5th MC meeting: Book of Abstract. 1. vyd. Thessaloniki,: COST, 2019, s. 65.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Extrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácie
Skubanová, Nikola -- Ház, Aleš
Extrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácie. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Extration of Polyphenolic Compounds from Forest Waste (Spruce Bark) Using Supercritical Extraction and Deep Eutectic Solvents Extraction
Strižincová, Petra -- Škulcová, Andrea -- Jablonský, Michal -- Majová, Veronika
Extration of Polyphenolic Compounds from Forest Waste (Spruce Bark) Using Supercritical Extraction and Deep Eutectic Solvents Extraction. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, s. 45. ISBN 978-989-20-9622-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Facile pretreatment of pulp fibres using ternary deep eutectic solvents
Majová, Veronika -- Bohunická, Alexandra -- Jablonský, Michal -- Strižincová, Petra
Facile pretreatment of pulp fibres using ternary deep eutectic solvents. In 1st International Meeting on Deep Eutectic Systems, 24.-27.6.2019, Lisabon. Lisabon: The NOVA School of Science and Technology, 2019, s. 66. ISBN 978-989-20-9622-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Charakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozity
Drdajová, Lívia -- Šutý, Štefan
Charakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozity. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Chemical Composition and Thermal Behavior of Kraft Lignins
Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Šurina, Igor -- Kačík, František -- Bubeníková, Tatiana -- Ďurkovič, Jaroslav
Chemical Composition and Thermal Behavior of Kraft Lignins. Forests, 10. s. 401--412.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Chemical composition of Lavender (Lavandula int. Grosso ) extracts obtained by Accelerated Solvent Extraction
Strižincová, Petra -- Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Šima, Jozef
Chemical composition of Lavender (Lavandula int. Grosso ) extracts obtained by Accelerated Solvent Extraction. International Journal of Scientific & Engineering Research, 10. s. 10.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy
Škumátová, Ivana -- Vizárová, Katarína
Chemické a štrukturálne zmeny papiera vplyvom nízkoteplotnej plazmy. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Chromatographic determination of products from the aged fibrous cellulosic materials
Hroboňová, Katarína -- Vizárová, Katarína -- Jablonský, Michal -- Tiňo, Radko -- Králik, Milan
Chromatographic determination of products from the aged fibrous cellulosic materials. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 68.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Identification of chemical properties in paper structure through colour difference
Vajová, Izabela -- Vizárová, Katarína
Identification of chemical properties in paper structure through colour difference. In 7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts. Bratislava,: University Library in Bratislava, 2019, s. 78--79. ISBN 978-80-8208-021-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Impact of lignin precipitation on its properties and subsequent use as adhesive
Lisý, Anton -- Strižincová, Petra -- Majová, Veronika -- Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Ház, Aleš -- Šurina, Igor
Impact of lignin precipitation on its properties and subsequent use as adhesive. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Influence of Pd/C, Ru/C and RuPd/C catalysts on lignin analytical pyrolysis connected with GC/MS
Ház, Aleš -- Chupáčová, Nikola -- Lisý, Anton -- Nadányi, Richard -- Jablonský, Michal -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Šurina, Igor
Influence of Pd/C, Ru/C and RuPd/C catalysts on lignin analytical pyrolysis connected with GC/MS. In 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference and 7th V4, 18.-21.6.2019, Budapešť. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2019, s. 285--286. ISBN 978-963-454-416-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2
Madleňáková, Klaudia -- Ház, Aleš -- Strižincová, Petra
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s CO2. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, s. 499--500. ISBN 978-80-8208-015-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s \(CO_{2}\)
Madleňáková, Klaudia -- Ház, Aleš
Izolácia extraktívnych látok pomocou superkritickej extrakcie s \(CO_{2}\). Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Kombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničín
Bohunická, Alexandra -- Jablonský, Michal
Kombinácia hlboko eutektických rozpúšťadiel s dvojsýtnymi alkoholmi a ich vplyv pri delignifikácií buničín. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou
Urbanová, Petra -- Vizárová, Katarína
Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou
Urbanová, Petra -- Vizárová, Katarína -- Kaliňáková, Barbora
Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, s. 493--494. ISBN 978-80-8208-015-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Modeling of Odor from a Particleboard Production Plant
Velič, Annamarie -- Šurina, Igor -- Ház, Aleš -- Vossen, Frans -- Ivanova, Irina -- Soldán, Maroš
Modeling of Odor from a Particleboard Production Plant. Journal of Wood Chemistry and Technology, s. 1--10.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Modification of the wet-end of a papermachine to increase the hold-out of aqueous coatings and glues applied by the paper converter
Šašura, Michal -- Tiňo, Radko
Modification of the wet-end of a papermachine to increase the hold-out of aqueous coatings and glues applied by the paper converter. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy
Švábik, Peter -- Tiňo, Radko
Možnosti tvorby ochranných vrstiev na povrchoch prírodných materiálov účinkom nízkoteplotnej atmosférickej plazmy. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva
Lopatková, Lenka -- Vizárová, Katarína
Nové metódy konzervovania drevených objektov dedičstva. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Nové možnosti v oblasti eliminácie mikrobiologickej kontaminácie pri ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
Hanus, Jozef -- Vizárová, Katarína -- Lalíková, Nina -- Jablonský, Michal -- Čížová, Katarína -- Hanus, Michal
Nové možnosti v oblasti eliminácie mikrobiologickej kontaminácie pri ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. In Zborník Slovenského národného múzea - História. Bratislava,: Slovenské národné múzeum, 2019, s. 19--33. ISBN 978-80-8060-457-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications
Jablonský, Michal -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Strižincová, Petra -- Škulcová, Andrea -- Majová, Veronika -- Jablonský, Jozef
Nutraceuticals as phenolic bioactive compounds analysis of softwood bark and their possibilities of industry applications. Journal of Hygienic Engineering and Design, 26. s. 93--99.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Optimization of the Oxygen-peroxide Bleaching Reactor to Maximize Brightness and Preserve Pulp Strength
Koles, Ivan -- Jablonský, Michal
Optimization of the Oxygen-peroxide Bleaching Reactor to Maximize Brightness and Preserve Pulp Strength. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Parná explózia smrekového a bukového dreva. Vplyv teploty na produkciu monosacharidov a inhibítorov enzymatickej hydrolýzy.
Pažitný, Andrej -- Russ, Albert -- Ihnát, Vladimír -- Boháček, Štefan -- Šutý, Štefan
Parná explózia smrekového a bukového dreva. Vplyv teploty na produkciu monosacharidov a inhibítorov enzymatickej hydrolýzy. In Zborník výskumných prác. Bratislava,: Centrum pre rozvoj drevárskeho nábytkárskeho a celulózo-papierenského priemyslu, 2019, s. 34--43.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Pharmacokinetic Properties of Biomass-extracted Substances Isolated by Green Solvents
Jablonský, Michal -- Jablonský, Jozef -- Ház, Aleš -- Kreps, František -- Burčová, Zuzana
Pharmacokinetic Properties of Biomass-extracted Substances Isolated by Green Solvents. BioResources, 14. s. 6294--6303.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Physical properties and thermal behavior of novel ternary green solvents
Škulcová, Andrea -- Majová, Veronika -- Dubaj, Tibor -- Jablonský, Michal
Physical properties and thermal behavior of novel ternary green solvents. Journal of Molecular Liquids, 287. s. 10991.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Preparation and characterization of physicochemical properties and application of novel ternary deep eutectic solvents
Jablonský, Michal -- Majová, Veronika -- Ondrigová, Katarína -- Šima, Jozef
Preparation and characterization of physicochemical properties and application of novel ternary deep eutectic solvents. Cellulose, 26. s. 3031--3045.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Prevencia výskytu a eliminácia mikrobiologickej kontaminácie tradičnými metódami sterilizácie a dezinfekcie pri ochrane objektov kultúrneho dedičstva
Híreš, Ondrej -- Híreš, Michal
Prevencia výskytu a eliminácia mikrobiologickej kontaminácie tradičnými metódami sterilizácie a dezinfekcie pri ochrane objektov kultúrneho dedičstva. In Zborník Slovenského národného múzea - História. Bratislava,: Slovenské národné múzeum, 2019, s. 5--18. ISBN 978-80-8060-457-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Properties and thermal behavior of deep eutectic solvents based lactic acid
Škulcová, Andrea -- Jablonský, Michal
Properties and thermal behavior of deep eutectic solvents based lactic acid. Journal of Hygienic Engineering and Design, 25. s. 75--80.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Screen-printed PEDOT:PSS/halloysite counter electrodes for dye-sensitized solar cells
Gemeiner, Pavol -- Kuliček, Jaroslav -- Syrový, Tomáš -- Ház, Aleš -- Khunová, Viera -- Hatala, Michal -- Mikula, Milan -- Hvojnik, Matej -- Gál, Lukáš -- Jablonský, Michal -- Omastová, Mária
Screen-printed PEDOT:PSS/halloysite counter electrodes for dye-sensitized solar cells. Synthetic Metals, 256. s. 16148.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Spruce Bark as a Source of Antioxidant Active Substances
Burčová, Zuzana -- Kreps, František -- Grivnová, Petra -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Jablonský, Michal -- Šurina, Igor -- Schmidt, Štefan
Spruce Bark as a Source of Antioxidant Active Substances. BioResources, 14. s. 5980--5987.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Spruce Bark-A Source of Polyphenolic Compounds: Optimizing the Operating Conditions of Supercritical Carbon Dioxide Extraction
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Burčová, Zuzana -- Feranc, Jozef -- Kreps, František -- Šurina, Igor -- Jablonský, Michal
Spruce Bark-A Source of Polyphenolic Compounds: Optimizing the Operating Conditions of Supercritical Carbon Dioxide Extraction. Molecules, 24. s. 1250--1264.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Study of the degradation of beeswax taken from a real artefact
Čížová, Katarína -- Vizárová, Katarína -- Ház, Aleš -- Vykydalová, Anna -- Cibulková, Zuzana -- Šimon, Peter
Study of the degradation of beeswax taken from a real artefact. Journal of Cultural Heritage, 37. s. 103--112.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Superkritická fluidná extrakcia (SFE/CO2): Vplyv teploty a veľkosti častíc
Bohunická, Alexandra -- Strižincová, Petra
Superkritická fluidná extrakcia (SFE/CO2): Vplyv teploty a veľkosti častíc. In ŠVOČ 60. Zvolen,: Technická univerzita vo Zvolene, 2019, s. 704--713. ISBN 978-80-228-3148-2.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Štúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várky
Galan, Dalibor -- Jablonský, Michal
Štúdium vplyvu predparovania štiepok na impregnáciu počas CBC várky. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
The influence of conservation treatment by using low-temperature atmospheric plasma on stability of colour layer
Vizárová, Katarína -- Lalíková, Nina -- Klempová, Simona -- Čížová, Katarína -- Tiňo, Radko -- Reháková, Milena
The influence of conservation treatment by using low-temperature atmospheric plasma on stability of colour layer. In 7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts. Bratislava,: University Library in Bratislava, 2019, s. 61. ISBN 978-80-8208-021-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Tlačené uhlíkové elektródy pre biosenzoriku a hybridnú fotovoltiku
Hatala, Michal -- Gemeiner, Pavol -- Pavličková, Michaela -- Parráková, Lucia -- Lorencová, Lenka -- Ház, Aleš -- Tkáč, Ján -- Mikula, Milan
Tlačené uhlíkové elektródy pre biosenzoriku a hybridnú fotovoltiku. In ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec. 2019, s. 156.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Total phenolic content in spruce bark
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Sládková, Alexandra -- Šurina, Igor
Total phenolic content in spruce bark. Journal of Hygienic Engineering and Design, 25. s. 69--74.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Účinky nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na objekty kultúrneho dedičstva
Jančíková, Veronika -- Čížová, Katarína
Účinky nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na objekty kultúrneho dedičstva. Bakalárska práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Účinky nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na objekty kultúrneho dedičstva
Jančíková, Veronika -- Čížová, Katarína
Účinky nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na objekty kultúrneho dedičstva. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, s. 505--506. ISBN 978-80-8208-015-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Účinok nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na stabilitu grafických záznamov
Klempová, Simona -- Reháková, Milena -- Vizárová, Katarína -- Tiňo, Radko -- Lopatková, Lenka
Účinok nízkoteplotnej atmosférickej plazmy na stabilitu grafických záznamov. In XVII. seminář restaurátorů a historiků. Praha,: Národní archiv, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Use of Deep Eutectic Solvents in Polymer Chemistry-A Review
Jablonský, Michal -- Škulcová, Andrea -- Šima, Jozef
Use of Deep Eutectic Solvents in Polymer Chemistry-A Review. Molecules :, 24. s. 3978.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Use of the eco-friendly solvents for the extraction of norway spruce (Picea Abies) outer bark
Nadányi, Richard -- Zeppetzauer, Franz -- Ház, Aleš
Use of the eco-friendly solvents for the extraction of norway spruce (Picea Abies) outer bark. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, s. 507--508. ISBN 978-80-8208-015-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Using of spruce needle extractives as protection agent against insects attack
Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Váľka, Jozef -- Šurina, Igor
Using of spruce needle extractives as protection agent against insects attack. Journal of Hygienic Engineering and Design, 28. s. 96--101.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Various lignocellulosic raw materials pretreatment processes utilizable for increasing holocellulose accessibility for hydrolytic enzymes Part I. Evaluation of wheat straw pretreatment processes
Pažitný, Andrej -- Russ, Albert -- Boháček, Štefan -- Stankovská, Monika -- Šutý, Štefan
Various lignocellulosic raw materials pretreatment processes utilizable for increasing holocellulose accessibility for hydrolytic enzymes Part I. Evaluation of wheat straw pretreatment processes. Wood Research, 64. s. 13--24.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Various lignocellulosic raw materials pretreatment processes utilizable for increasing Holocellulose accessibility for hydrolytic enzymes Part II. Effect of steam explosion temperature on beech enzymatic hydrolysis
Pažitný, Andrej -- Russ, Albert -- Boháček, Štefan -- Stankovská, Monika -- Ihnát, Vladimír -- Šutý, Štefan
Various lignocellulosic raw materials pretreatment processes utilizable for increasing Holocellulose accessibility for hydrolytic enzymes Part II. Effect of steam explosion temperature on beech enzymatic hydrolysis. Wood Research, 64. s. 437--447.
články v časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv druhu listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny
Grošík, Maroš -- Jablonský, Michal
Vplyv druhu listnatého dreva na efektívnosť výroby nebielenej buničiny. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Vplyv klucelovej laminačnej fólie na vlastnosti pauzovacích papierov
Hafková, Zuzana -- Vrška, Milan -- Maková, Alena -- Kámen, Matej -- Tomanová, Katarína -- Vizárová, Katarína -- Machatová, Zuzana
Vplyv klucelovej laminačnej fólie na vlastnosti pauzovacích papierov. In XVI. seminář restaurátorů a historiků, Opava 2016. Praha,: Národní archiv, 2019, s. 124--129. ISBN 978-80-7469-059-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
Vstupná kontrola a variabilita kvalitatívnych parametrov zberového papiera
Karlíková, Kristína -- Šutý, Štefan
Vstupná kontrola a variabilita kvalitatívnych parametrov zberového papiera. Diplomová práca. 2019.
záverečná práca2019Podrobnosti
Waste Plant Biomass as Potential for Biofuels
Kreps, František -- Burčová, Zuzana -- Strižincová, Petra -- Ház, Aleš -- Lisý, Anton
Waste Plant Biomass as Potential for Biofuels. In World Sustainable Energy Days 2019. Wels, Rakúsko: OÖ Energiesparverban, 2019, ISSN 2617-5398.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti