23. 9. 2019  13:44 Zdenka
Akademický informační systém

Oddelenie telesnej výchovy a športu (FCHPT) - seznam publikací


Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 8

PublikaceDruh výsledkuRokPodrobnosti
Antropometrický profil a aeróbna výkonnosť študentov Fakulty chemickej a potravinárskej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 2016
Hančák, Jaroslav -- Pělucha, Robin
Antropometrický profil a aeróbna výkonnosť študentov Fakulty chemickej a potravinárskej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 2016. Tělesná kultura, 41. s. 11--16.
články v časopisech2019Podrobnosti
Bolesť driekovej časti chrbta a vytrvalostná sila svalstva trupu mladých volejbalistiek
Zapletalová, Ľudmila -- Hančák, Jaroslav
Bolesť driekovej časti chrbta a vytrvalostná sila svalstva trupu mladých volejbalistiek. Telesná výchova a šport, 29. s. 2--7.
články v časopisech2019Podrobnosti
Physical Education and Sport in Slovakia after the Establishment of Czechoslovakia
Bobrík, Miroslav
Physical Education and Sport in Slovakia after the Establishment of Czechoslovakia. Sport i turystyka :, 2. s. 47--63.
články v časopisech2019Podrobnosti
Subjektívne a objektívne hodnotenie kontinuálneho a intermitentného zaťaženia
Nagyová, Lenka -- Ondrušová, Lucia -- Koláriková, Andrea
Subjektívne a objektívne hodnotenie kontinuálneho a intermitentného zaťaženia. Telesná výchova a šport, 29. s. 9--12.
články v časopisech2019Podrobnosti
Technika jazdy raftových člnov R4
Jaďuďová, Katarína
Technika jazdy raftových člnov R4. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 52--57. ISBN 978-80-227-4910-7.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Úroveň plaveckej spôsobilosti študentov FCHPT STU v priebehu akademického roka
Koláriková, Andrea -- Ondrušová, Lucia
Úroveň plaveckej spôsobilosti študentov FCHPT STU v priebehu akademického roka. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, s. 58--63. ISBN 978-80-227-4910-7.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti
Vývojové tendencie úrovne aeróbnej schopnosti študentov Slovenskej technickej univerzity
Pělucha, Robin -- Hančák, Jaroslav
Vývojové tendencie úrovne aeróbnej schopnosti študentov Slovenskej technickej univerzity. Telesná výchova a šport, 29. s. 29--33.
články v časopisech2019Podrobnosti
Vzťah medzi objektívnou a subjektívnou metódou hodnotenia zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode a spinningu
Nagyová, Lenka -- Ondrušová, Lucia -- Koláriková, Andrea
Vzťah medzi objektívnou a subjektívnou metódou hodnotenia zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode a spinningu. In Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019: Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku. Košice,: Technická univerzita v Košiciach, 2019, s. 92--98. ISBN 978-80-553-3306-9.
příspěvky ve sbornících, kapitoly v monografiích/učebnicích, abstrakty2019Podrobnosti