Nov 20, 2019   8:49 p.m. Félix
Academic information system

Department of Physical Education and Sports (FCFT) - list of publications


The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 8

PublicationsType of resultYearDetails
Anthropometry profile and aerobic performance by students of the Faculty of chemical and food technology of the Slovak Technical University in Bratislava, 2016
Hančák, Jaroslav -- Pělucha, Robin
Antropometrický profil a aeróbna výkonnosť študentov Fakulty chemickej a potravinárskej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 2016. Tělesná kultura, 41. p. 11--16.
articles in magazines2019Details
Change the level of swimming ability men and women at the FCHPT STU in the course of the academic year
Koláriková, Andrea -- Ondrušová, Lucia
Úroveň plaveckej spôsobilosti študentov FCHPT STU v priebehu akademického roka. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 58--63. ISBN 978-80-227-4910-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Low back pain and trunk endurance in young female volleyball players
Zapletalová, Ľudmila -- Hančák, Jaroslav
Bolesť driekovej časti chrbta a vytrvalostná sila svalstva trupu mladých volejbalistiek. Telesná výchova a šport, 29. p. 2--7.
articles in magazines2019Details
Physical Education and Sport in Slovakia after the Establishment of Czechoslovakia
Bobrík, Miroslav
Physical Education and Sport in Slovakia after the Establishment of Czechoslovakia. Sport i turystyka :, 2. p. 47--63.
articles in magazines2019Details
Subjektívne a objektívne hodnotenie kontinuálneho a intermitentného zaťaženia
Nagyová, Lenka -- Ondrušová, Lucia -- Koláriková, Andrea
Subjektívne a objektívne hodnotenie kontinuálneho a intermitentného zaťaženia. Telesná výchova a šport, 29. p. 9--12.
articles in magazines2019Details
Technika jazdy raftových člnov R4
Jaďuďová, Katarína
Technika jazdy raftových člnov R4. In CEPKOVÁ, A. -- HORVÁT, M. Od výskumu k praxi, 22. ročník medzinárodnej konferencie, 16.5. Bratislava. Bratislava: Spektrum STU, 2019, p. 52--57. ISBN 978-80-227-4910-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
Vývojové tendencie úrovne aeróbnej schopnosti študentov Slovenskej technickej univerzity
Pělucha, Robin -- Hančák, Jaroslav
Vývojové tendencie úrovne aeróbnej schopnosti študentov Slovenskej technickej univerzity. Telesná výchova a šport, 29. p. 29--33.
articles in magazines2019Details
Vzťah medzi objektívnou a subjektívnou metódou hodnotenia zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode a spinningu
Nagyová, Lenka -- Ondrušová, Lucia -- Koláriková, Andrea
Vzťah medzi objektívnou a subjektívnou metódou hodnotenia zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode a spinningu. In Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019: Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku. Košice,: Technická univerzita v Košiciach, 2019, p. 92--98. ISBN 978-80-553-3306-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details