23. 10. 2020  0:22 Alojza
Akademický informačný systém

Oddelenie telesnej výchovy a športu (FCHPT) - zoznam publikácií


Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 6

PublikácieDruh výsledku
Rok
Podrobnosti
Generational comparation of the swimming ability of FCHPT STU students
Koláriková, Andrea -- Ondrušová, Lucia
Generational comparation of the swimming ability of FCHPT STU students. In BOBRÍK, M. -- ANTALA, B. -- PĚLUCHA, R. Physical education in universities: researches - best practices - situation. Bratislava,: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2020, s. 471--476. ISBN 978-80-89075-91-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020
Podrobnosti
History and present of the Department of Physical Education and Sport in the 80th annual history of the Faculty of Chemical and Food Technology of the Slovak University of Technology in Bratislava
Bobrík, Miroslav
History and present of the Department of Physical Education and Sport in the 80th annual history of the Faculty of Chemical and Food Technology of the Slovak University of Technology in Bratislava. In BOBRÍK, M. -- ANTALA, B. -- PĚLUCHA, R. Physical education in universities: researches - best practices - situation. Bratislava,: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2020, s. 19--24. ISBN 978-80-89075-91-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
2020Podrobnosti
Histrory and current status of physical education and sport at Universities in the Slovak Republic
Bobrík, Miroslav
Histrory and current status of physical education and sport at Universities in the Slovak Republic. In BOBRÍK, M. -- ANTALA, B. -- PĚLUCHA, R. Physical education in universities: researches - best practices - situation. Bratislava,: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2020, s. 357--367. ISBN 978-80-89075-91-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020
Podrobnosti
Charakterový tanec pre žiakov absolventského ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania v základnej umeleckej škole
Borko, Martin -- Ondrušová, Lucia -- Koláriková, Andrea -- Nagyová, Lenka
Charakterový tanec pre žiakov absolventského ročníka nižšieho sekundárneho vzdelávania v základnej umeleckej škole. Telesná výchova a šport = Physical education and sport, 30. s. 34--38.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
Metodika výučby vybraných cvičení charakterového tanca
Borko, Martin -- Ondrušová, Lucia -- Koláriková, Andrea -- Nagyová, Lenka
Metodika výučby vybraných cvičení charakterového tanca. Telesná výchova a šport = Physical education and sport, 30. s. 1--8.
články v časopisoch
2020
Podrobnosti
The influence of selected anthropometric indicators on students aerobic performance during six years at the Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava
Pělucha, Robin -- Jaďuďová, Katarína
The influence of selected anthropometric indicators on students aerobic performance during six years at the Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava. In BOBRÍK, M. -- ANTALA, B. -- PĚLUCHA, R. Physical education in universities: researches - best practices - situation. Bratislava,: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2020, s. 27--35. ISBN 978-80-89075-91-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2020Podrobnosti