22. 11. 2019  15:45 Cecília
Akademický informačný systém

Oddelenie telesnej výchovy a športu (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOBRÍK, M. Physical Education and Sport in Slovakia after the Establishment of Czechoslovakia. Sport i turystyka :, 2. s. 47--63.

Originálny názov: Physical Education and Sport in Slovakia after the Establishment of Czechoslovakia
Slovenský názov:
Autor: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD. (100%)
Pracovisko: Oddelenie telesnej výchovy a športu
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Sport i turystyka :
Číslo zväzku (ročník): 2
Od strany: 47
Do strany: 63
Počet strán: 17
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Sport i turystyka :.

Originálny názov: Sport i turystyka :
Anglický názov:
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: ostatné
Rok uplatnenia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)