23. 1. 2020  10:29 Miloš
Akademický informačný systém

Oddelenie telesnej výchovy a športu (FCHPT) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NAGYOVÁ, L. -- ONDRUŠOVÁ, L. -- KOLÁRIKOVÁ, A. Subjektívne a objektívne hodnotenie kontinuálneho a intermitentného zaťaženia. Telesná výchova a šport, 29. s. 9--12.

Originálny názov: Subjektívne a objektívne hodnotenie kontinuálneho a intermitentného zaťaženia
Anglický názov:
Autor: Lenka Nagyová (34%)
PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD. (33%)
Mgr. Andrea Koláriková, PhD. (33%)
Pracovisko: Oddelenie telesnej výchovy a športu
Druh publikácie: články v časopisoch
Periodikum: Telesná výchova a šport
Číslo zväzku (ročník): 29
Od strany: 9
Do strany: 12
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: PaedDr. Lucia Ondrušová, PhD.
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

Telesná výchova a šport. 2019.

Originálny názov: Telesná výchova a šport
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ:
Miesto vydania:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)